• Minimera Visa
  2023-09-25
  Vattnet stängs av - Lessebo
  Det kommer att bli driftstörningar och avstängning av dricksvattnet från och till ... Läs mer

Fråga: Hur vill du bo?

Syntolkning: En tecknad illustration med gatuvy och villaträdgårdar. Vitt i förgrunden en cyklist samt en person som går med hund. Himlen är blå med vita tussiga moln.

Lessebo kommun är nyfiken på hur du skulle vilja bo i framtiden. Vi tittar hela tiden på framtida platser för tomter och utbyggnadsområden.

- Dina svar ger oss mer kunskap som kan ligga till grund för kommande planering av nya bostäder i kommunen, säger Conny Axelsson som är samhällsbyggnadschef. Svara gärna på vår enkät. Den innehåller 10 frågor och tar bara några minuter att svara på.

Just nu pågår arbete med ett antal nya detaljplaner. Det finns redan idag lediga tomter att köpa från Lessebo kommun. Svaren i enkäten är tänkta att vara med som underlag när beslut om kommande utbyggnadsområden tas.
Senast uppdaterad: 7 februari 2022
Publicerad: 7 februari 2022 kl. 13.57

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se