Validering

Syntolkning: Bild på vuxenutbildningens lokaler i Lessebo. En gul byggnad i trä med vita fönster. På byggnaden står det: Lessebo utbildningscenter med svarta bokstäver.

Validering handlar om att få intyg på de kunskaper man redan har men som man inte har rätt examen eller diplom för. Daniel Abrehe är studie- och yrkesvägledare på Lessebo utbildningscenter och menar att alla inte känner till möjligheten med validering.

- Det är inte många av våra elever som självmant söker upp mig för att prata om validering, säger Daniel Abrehe. Jag kan hjälpa till både med att skicka rätt dokument till Universitets- och högskolerådet UHR som att ta kontakt med en utbildningsanordnare som kan bedöma en persons kunskap och erfarenhet.

Det finns i grunden två vägar att validera kunskaper. Dels handlar det om att bedöma en individ utifrån de dokument man har, till exempel examensbevis, diplom och betyg från andra länder. Men validering kan också ske genom praktiska prov där kunskaper och färdigheter bedöms.

På Lessebo kommuns enhet för Arbete och integration berättar man att några av de vanligaste jobben som man valideras till är inom kök, förskola och skola.

- Genom validering får arbetsgivaren också en möjlighet att forma en kommande anställd och kollega, säger Fia Flink som är chef för Arbete och integration. Den arbetslöse kläs på en utbildning som inte bara kontrollerar kunskaper utan också gör den lämplig för arbetsplatsen.

På enheten för Arbete och integration arbetar man med att personer ska få egen försörjning genom jobb eller utbildning. Arbetet sker individuellt men samtidigt tydligt genom metodiska steg.

- På Lessebo kommun har vi också en kurs som handlar om att validera mot arbetsmarknaden, berättar Ingrid Wiktorin, utvecklingskoordinator på Arbete och integration. Vi går igenom vad som gäller i arbetslivet, vad man får för skatten och varför man behöver en riktig anställning.

Daniel Abrehe menar att det är viktigt att samhället gör en rejäl kartläggning om vad en arbetslös individ har för färdigheter och kunskaper i ett tidigt skede.

- Utifrån vad kartläggningen visar så kan vi ge individen rätt verktyg och rusta individen med till exempel vid validering, avslutar Daniel Abrehe.

Läs mer om validering

Senast uppdaterad: 27 december 2021
Publicerad: 27 december 2021 kl. 09.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se