Förstelärare leder till resultat

Syntolkning: Ett bildmontage med till höger en gul träbyggnad med vita fönster med texten Lessebo utbildningscenter och till vänster en brun/orange tegelbyggnad med gula fönster och texten Bikupan.

I Lessebo kommun finns centrala förstelärare som har utvecklingsansvar för olika områden. Två exempel är Lucia Guzman De Karlsson som arbetar med att koppla ihop centrala mål och visioner med pedagogiska strategier hos personalen, och Jeanette Berglund som har inriktning mot språkutvecklande arbetssätt i praktiken.

Undervisning i fokus

Både Lucia och Jeanettes uppdrag som förstelärare handlar om det som sker i klassrummet och stärka den undervisning som sker när eleverna. Utveckling av undervisningen med konkreta inslag som feedback och stöttning från kollegor och skolledning är en bärande del av det utvecklingsarbete som pågår i Lessebo kommuns skolor.

- En viktig del i mitt arbete som förstelärare är att göra lektionsbesök på kommunens skolor, berättar Jeanette Berglund. Jag kommer dit som en nyfiken kollega och inte kontrollant med pekpinnar. Jag är en kollega som man diskuterar sin lektion med efteråt, som åhörare ser man andra saker än när man är helt inne i sin lektion.

Som central förstelärare arbetar man övergripande i kommunen. Jeanette som till vardags arbetar på Lessebo utbildningscenter och har en liten nedsättning i tjänsten för att ägna sig åt uppdraget som förstelärare men det är svårt att begränsa sig då det finns mycket att göra.

Kurs för studiehandledare

Lucia Guzman De Karlsson arbetar på högstadieskolan Bikupan och kände direkt att hon ville bli förstelärare när hon såg vad som efterfrågades i annonsen.

- Som person är jag väldigt strukturerad och som relativt nyanställd hoppas jag kunna bidra med mina erfarenheter samtidigt som jag kan få en helhetssyn på hur hela barn- och utbildningsförvaltningen fungerar, säger Lucia. En viktig del i mitt arbete är att stödja det målarbete som finns inom skolverksamheten i kommunen.

En konkret del av Lucias arbete är att organisera och leda kollegialt lärande i nätverk för studiehandledare och modersmålslärare. Bland annat genomförs en kurs för studiehandledare där bland annat författarna till boken ”En handbok för studiehandledare” föreläst. Lucia leder kursen och man går igenom boken kapitelvis.

- Tankarna kring denna utbildning framkom genom en åtgärdsplan med riktade insatser för nyanländas och elevens lärande som togs fram, berättar Lucia. Författarna till handboken Linda Andersson och Madeleine Médoc deltar också de i utbildningen både genom en inledande föreläsning och genom samtal på träffarna.

Skolutveckling

För Jeanette är det inte första gången hon har ett uppdrag som förstelärare i Lessebo kommun. Uppdragen som förstelärare är tidsbegränsade och Jeanette har både haft ett centralt uppdrag tidigare men också på sin egen skola. Då ansvarade hon bland annat för Läslyftet men deltog också inom andra områden av enhetens skolutveckling.

- Det är intressant med skolutveckling och jag har varit lärare länge och vill ha mer utmaning och har en egen uppfattning om vad som kan förbättras, berättar Jeanette. Det är också en ynnest att få ha kontakter med Linnéuniversitetet och Skolverket med input om de senaste nyheterna som jag har i mitt nuvarande uppdrag.

Jeanette är nyckelperson för Lessebo kommun gentemot Skolverket kring nyanländas lärande där kommunen varit med de senaste tre terminerna. Nu är man inne i arbetsfasen.

Framtiden

Varje förstelärare ska redovisa sitt uppdrag och för Jeanette handlar det om vad som är nästa steg i fortbildningen kring språkutvecklande arbetssätt.

- I uppdraget som förstelärare gör jag en effektkedja, en sorts baklängesplanering så att det som behöver göras blir gjort under de två år som jag har uppdraget, säger Jeanette Berglund. Redan nu ser jag att det skett en utveckling och att fler kollegor har anammat tankar kring språk och hur man planerar lektioner.

För Lucia växer det fram en helhetssyn om hur studiehandledarna och modersmålslärarna arbetar och vilken yrkesskicklighet som finns i dessa yrkesgrupper.

- En idé har växt fram om att skapa en mall för en handlingsplan för studiehandledare som vi kan vidareutvecklas på förvaltningsnivå berättar Lucia Guzman De Karlsson.

Senast uppdaterad: 10 december 2021
Publicerad: 10 december 2021 kl. 11.59

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se