Stegen på vägen till eget arbete

Syntolkning: En vattenpöl och fötterna på en person som är på väg mot kameran. Skorna är röda.

På Lessebo kommuns enhet för Arbete och integration arbetar man med att personer ska få egen försörjning genom jobb eller utbildning. Arbetet sker individuellt men samtidigt tydligt genom metodiska steg.

I takt med att samhället öppnar upp mer och mer efter coronapandemin så blir det också enklare för de som behöver komma ut på arbete och testa på nya arbetsplatser. Ingrid Wiktorin är utvecklingskoordinator och arbetar med att coacha och vägleda arbetslösa personer.

- I mitt jobb så är jag med och skapar kontakter, men det är personen själv som måste visa framfötterna och sälja in sig, säger Ingrid Wiktorin. I slutändan är det relationen mellan arbetsgivare och den anställde som avgör om man får ett jobb eller inte.

Idag prioriteras de som har ekonomiskt bistånd när det gäller insatser från enheten för Arbete och integration. När en person är aktuell så aviseras enheten.

- Vi har ett nära samarbete med individ- och familjeomsorgen som handlägger ekonomiskt bistånd, säger Ingrid Wiktorin. Vi har bland annat ärendeforum tillsammans mellan Arbete och integration, Ekonomiskt bistånd samt vuxenutbildningen på Lessebo utbildningscenter.

Varje person som är aktuell kallas sen in och går då tillsammans Ingrid igenom erfarenheter, framtidsplaner, familjesituation. Det blir en kartläggning över de förutsättningar som finns hos personen. En kontakt tas med Arbetsförmedlingen så att man har koll på rätt status där eftersom det avgör mycket vilka stöd och anställningar som kan bli aktuella.

- Hos oss kommer man sen för arbetsträning, vi vill se vad personen går för och vad som kan kompletteras. Det kan till exempel handla om körkortsteori eller andra utbildningar berättar Ingrid Wiktorin. Därefter matchar vi personen mot arbetsplatser som kan vara lämpliga, det kan till exempel bli ett nystartsjobb på ett företag men där Lessebo kommun står som arbetsgivare.

Om matchningen går bra så tar företaget över anställningen, oftast blir det då ett nystartsjobb. Men det kan också vara så att den arbetslöse personen kommer in på en utbildning som kan leda till jobb senare.

- Det är prioritet på de personer som har ekonomiskt bistånd, men vi hjälper alla som kommer in genom dörren hos oss, säger Ingrid Wiktorin. Varje steg mot arbetsmarknaden är viktigt.

Senast uppdaterad: 6 december 2021
Publicerad: 6 december 2021 kl. 12.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se