Värdeskapande undervisning i samhället

Syntolkning: Bildmontage med två färgburkar, en med svart och en med orange färg. Samt en infälld bild från en busshållplats och en rund skylt målad som en pumpa.

Under rubriken ”Värdeskapande arbete för ökad motivation och lärande” samarbetar Lessebo kommun och Linnéuniversitet i ett projekt de kommande två åren. Det ingår som en del i Lessebo kommuns utvecklingsarbete i skolorna. På Linnéuniversitetet är det Ekonomihögskolan och kunskapsplattformen Entreprenörskap och social förändring som deltar.

- I samarbetet ska man arbeta för att hitta verkliga mottagare i samhället för det skolarbete som görs. Vi vill få till ett närmre samarbete mellan skola och näringsliv men också till kommunen som helhet, säger Patrik Gustavsson som är rektor på högstadieskolan Bikupan. Undervisning, prao samt studie- och yrkesvägledarnas uppdrag ska kopplas samman.

Under hösten 2021 pågår förberedelser där behov tas fram genom diskussioner och i början på november hade skolan en uppstart tillsammans med Linnéuniversitetet. Katarina Ellborg är lektor och filosofie doktor på universitetet och deltog i uppstarten.

- Vilken energi det var på uppstarten, säger Katarina Ellborg. Det är verkligen en spännande satsning där skolan gör verklighet av att satsa på elevers kontakt med samhället och att främja entreprenöriella förmågor. Det är ett unikt projekt och vi på Linnéuniversitetet är glada att få vara en del av det.

Ett exempel på värdeskapande undervisning är det som Evelina Eklund gör tillsammans med sina bildelever. Sedan några år tillbaka har Evelina och Bikupan ett samarbete med Sören Mörch som är trädgårdssamordnare på kommunens samhällsbyggnadsförvaltning. Tillsammans har de skapat vägskyltar som placerats längst väg 25 i Lessebo.

- Först skapade mina elever majblommor, sedan blev det smileys och nu senast hörde Sören av sig och frågade om jag hade någon grupp som kunde skapa vägskyltar med Halloweentema, berättar Evelina.

För att dokumentera arbetet som är gjort av elever i alla tre årskurserna, 7-9, valde Evelina att göra en film riktad till skolans övriga lärare.

- Under arbetet med eleverna slogs jag både av hur motiverade de var att skapa något som skulle visas upp utanför skolans väggar. De visade samtidigt upp en samarbetsförmåga och ett driv jag tidigare inte sett, säger Evelina. Filmens introtext, "Kommer min pappa se de här när han åker till jobbet?", var något en av eleverna sa när vi drog igång med arbetet och jag tycker att det är ett väldigt fint och tänkvärt citat som visar mycket av vad värdeskapande arbete faktiskt innebär.

Satsningen är en del av Lessebo kommuns systematiska kvalitetsarbete i skolan och ett utvecklingsområde på skolan Bikupan. Insatsen skall bedrivas som ett kollegialt lärande där personalen på skolan ska lära av och med varandra för att utforska och utveckla ett motivationsskapande arbetsklimat i lärarlaget och för eleverna. Satsningen innehåller fyra faser: förberedelse, fortbildning, genomförande samt följeforskning och pågår till läsåret 2022/2023.

Senast uppdaterad: 3 december 2021
Publicerad: 3 december 2021 kl. 09.57

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se