Upphandling: Gökaskratts camping

Syntolkning: Ett bildmontage. I basen en bild från en brygga in mot land. I en mindre infälld ring tre mindre bilder på en röd campingbyggnad, en utescen samt campingstugor.

Meddelande: Lessebo kommun söker nu en långsiktig arrendator för Gökaskratts camping i Hovmantorp. Upphandlingsunderlaget finns i verktyget Tendsign. Campingen ligger fint vid Rottnen i tätorten Hovmantorp där det finns ett stort engagemang för sin camping.

* Upphandlingen är förlängd och sista dag att lämna anbud är den 8 februari 2022. *

Gökaskratts camping är en del av Lessebo kommuns etablerade besöksnäringar med hög tillgänglighet och med sjönära läge vid sjön Rottnen. Lessebo kommun ingår i Destination Glasriket AB som är Glasrikets-kommunernas officiella bolag för marknadsförening och utvecklingsfrågor inom besöksnäringen. Campingen upplevs som en förlängning av Hovmantorp med en välbesökt badplats, gångstråk och grönområden.

Campingen utgörs av servicebyggnad med restaurang, kiosk, info-point samt hygienutrymmen tillsammans med en mindre stugby, ställplatser, dansbana, scen och en badplats. Campingen gränsar också till en nyanlagd dragkampsbana och en tennisbana som gärna samverkar med den nya entreprenören. Känslan är en mindre camping med ett vackert läge inne i orten Hovmantorp. Samarbetet med den övriga lokala besöksnäringen sätter sin prägel på campingen i form av inriktning och utbud och utgör en viktig pusselbit i det fortsatta etablerandet av Lessebo kommun som en besöksort att räkna med.

Möjligheterna att utvecklas tillsammans med ortens befintliga föreningsliv och näringsliv för ett utökat fritidsutbud är många. Det finns också goda möjligheter och ett behov av evenemang knutna till campingen. I nära dialog med Lessebo kommun förvaltas och utvecklas campingens byggnader och anläggningar med en entreprenör som inte bara ser behov utan även möjligheter och ligger ett steg före. Gökaskratts camping ska stå på en gedigen grund, där upplevelsen växer för varje år.

Morgondagens campinganläggning står inför fler utmaningar i form av längre säsonger och högre krav från besökarna, på allt från service och upplevelser till miljömedvetenhet och tekniska lösningar som håller jämna steg med utvecklingen och mycket annat. Därför är vi angelägna om att ett anbud på driften av Gökaskratts camping innehåller en tydlig utvecklings- och investeringsplan från entreprenören.

Lessebo kommun är en levande kommun, med en levande besöksnäring och näringsliv – året om.

Förfrågningsunderlaget ligger ute nu på upphandlingsverktyget Tendsign och anbuden behöver vara inne senast 8 februari 2022. Det går att kostnadsfritt skapa ett konto i Tendsign.

För mer info kontakta Kultur och fritidschef Jenny Ramnér 0478 12567

Senast uppdaterad: 19 januari 2022
Publicerad: 30 november 2021 kl. 10.43

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se