Heltidsresan går vidare

Syntolkning: En sjukvårdsklädd person i ljusblå kläder sitter vid en dator.

I Lessebo kommun pågår ett arbete som syftar till att fler anställda i omsorgen ska arbeta heltid. Nu har en enkät genomförts bland alla anställda och rekommendationen är att arbeta vidare utifrån resultatet i enkäten med bemanning, organisation och arbetsmiljö.

- Med fler heltider så kan vi lättare skapa kontinuitet och kvalitet för de invånare som finns i omsorgen och vi kan också skapa en bättre arbetsmiljö för alla våra medarbetare, säger Maria Karlsson som är processledare på socialförvaltningen.

Arbetet startades under våren och i september skickades en enkät ut till alla berörda anställda. Syftet med enkäten är att få en uppfattning om intresset av att arbeta heltid, eventuella hinder och inställning att arbeta på andra arbetsplatser.

Drygt hälften är inte intresserade av att arbeta heltid, men det framgår att intresse finns för att utöka sin sysselsättningsgrad, dock inte upp till heltid. Arbetsmiljö, förläggning av arbetstid och grundbemanning är delar som återkommer vad gäller förutsättningar för att arbeta heltid. Det finns även ett intresse för att arbeta på andra arbetsplatser, men det kräver rätt förutsättningar.

- Anledningar till att inte arbeta heltid är såväl arbetssituation som av personliga skäl, exempelvis familjesituation, säger Maria Karlsson. Flertalet som har besvarat enkäten uppger att de kan tänka sig att arbeta på en annan arbetsplats.

Bakgrunden till heltidsresan är en nationell överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, och fackförbundet Kommunal. Lokalt i Lessebo kommun ser man att heltid som norm i omsorgen gör kommunen till en mer attraktiv arbetsgivare.

- Under hösten har det genomförts workshops i syfte att identifiera möjligheter och hinder i utvecklingsarbetet vad en heltidsorganisation innebär för oss i Lessebo. Det har gett oss insikter och idéer att jobba vidare med, berättar Maria Karlsson.

I jämförelse med andra kommuner har Lessebo färre personer som arbetar heltid. Mellan åren 2018-2020 har dessutom andelen minskat.

Senast uppdaterad: 29 november 2021
Publicerad: 29 november 2021 kl. 13.04

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se