Skillnad mellan trygghet och utsatthet

Syntolkning: Närbild på fronten av en polisbuss. Botten på bilen är vit med texten Polis i blått. I bakgrunden ses parkerade bilar och en gul träbyggnad.

Det finns fortfarande en skillnad mellan den upplevda otryggheten och den anmälda utsattheten för brott i Lessebo kommun. Det visar resultatet från den trygghetsmätning som polisen genomförde under hösten 2021.

En skillnad mot tidigare undersökningar är att den upplevda tryggheten försämrats i Lessebo tätort och att orten nu sticker ut i jämförelse med andra orter i Polisregion syd där undersökningen är genomförd.

- Vi tar allvarligt på trygghetsfrågorna och följer de noga, berättar Lars Altgård som är kommunalråd och ordförande i det lokala Brottsförebyggande rådet, BRÅ. Vi har både ett strategiskt BRÅ där vi i ledningen tar beslut om åtgärder som kräver pengar eller annan inriktning. I det operativa BRÅ hanterar tjänstepersonerna vardagsfrågorna.

Lessebo kommun arbetar aktivt på flera områden med grannsamverkan, vuxenvandrare och med en stor vuxennärvaro på skolor och nu med ny fritidsgårdsverksamhet. Lars Altgård tar upp det som trygghetsmätningen visar. Att den upplevda tryggheten inte stämmer överens med bilden över antalet anmälda brott.

- Det är viktigt att man anmäler om man blivit utsatt för brott, även om det inte leder till åtgärder varje gång så behövs statistiken för att både polisen och kommunen ska kunna prioritera våra åtgärder rätt, säger Lars Altgård. Frågan om varför det skiljer mellan trygghet och anmälda brott hade vi med som frågeställning på kommunens medborgardialog som genomfördes i oktober.

Lessebo kommun har ett aktivt samarbete med polisen och ingår i Lokalpolisområde Nybro.

- Lessebo är en av sex kommuner i Lokalpolisområdet. Resultatet av trygghetsmätningen tillsammans med vår egen lägesbild ger en problembild som vi behöver rikta särskilt fokus på både kortsiktigt och långsiktigt, berättar Lotta Petersson som är chef för lokalpolisområdet. Arbetet påbörjades i våras och kommer att stärkas upp ytterligare med en fördjupad kartläggning tillsammans med kommunen där vi gemensamt kommer fram till åtgärder som behöver vidtas för att förbättra siffrorna i Lessebo kommuns trygghetsmätning. Polisen har stärkt och kommer ytterligare att stärka den lokala närvaron i Lessebo kommun och vi vill även uppmuntra till andra åtgärder i lokalsamhället för att bidra till ökad trygghetskänsla.

Årligen uppdateras ett medborgarlöfte mellan kommunen och polisen där parterna åtar sig att arbeta med de frågor som bland annat kommer fram i trygghetsmätningen.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 26 november 2021 kl. 08.37

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se