Lektionsobservation stärker lärandet

Syntolkning: En kvinna står i ett klassrum framför en interaktiv tavla med en karta på. I handen har hon en stor kompass.

Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete i Lessebo kommuns skolor. Det syftar till att öka elevernas kunskaper och med det studieresultaten. Klassrummet och undervisningen är det som är i centrum av detta utvecklingsarbete.

- På Bikupan arbetar vi inte enskilt utan vi hjälps åt, berättar Martina Svensson. Jag började för ungefär ett år sedan och fick direkt tillgång till en bank med material och uppgifter. Där delar vi lärare med oss till varandra.

Martina undervisar i SO-ämnen och tillhör det arbetslag som har hand om årskurs nio. Hon undervisar också i sjuan. På högstadieskolan Bikupan arbetar man med organiserade lektionsobservationer där rektor besöker undervisningen.

- Det bestäms att en viss lektion så kommer vår rektor på besök och är med och observerar. Efter lektionen så träffas man igen och har ett samtal där rektor ger feedback på lektionen, säger Martina Svensson.

Martina själv uppskattar att få besök i sitt klassrum och skulle kanske hellre se flera kortare besök som inte var förbestämda.

- Risken med ett planerat besök är att det blir lite mer tillrättalagt än om man kommer på besök mer spontant. Jag ser stora fördelar med flera besök då det är bra med fler vuxna i klassrummet, säger Martina. Eleverna är vana vid att det är flera vuxna i klassrummet och det berikar undervisningen speciellt i moment som handlar om att resonera.

På skolan sker också lektionsobservationer där kollegor besöker varandra. Man får välja vem som man ska observera hos och syftet är att skapa ett mervärde kollegor emellan där man kan byta erfarenheter och resonerar om hur man kan göra i undervisningen. Helt enkelt ska man stärka varandra som vuxna.

- Det finns flera saker man kan titta på under en lektionsobservation. Det kan till exempel vara hur ordningen är i klassrummet och om pojkar och flickor ges samma talutrymme, säger Martina Svensson. Jag tycker att man tillsammans mellan rektor och lärare skulle kunna komma överens om några punkter som ska observeras under året och sen kommer rektor vid några kortare tillfällen och tittar på dem.

Arbetet med lektionsobservationer är en del av ett större utvecklingsarbete. Terminsutvärderingar är en sådan där varje lärare utvärderar sitt arbete under terminen och sen tar med sig erfarenheterna till nästa termin. Även här är rektor med och läser och kommer med feedback.

- Vi försöker hela tiden hitta nya vägar i undervisningen så att eleverna är förberedda på det som kommer efter skolan. Samhället kräver idag att man ska kunna resonera och använda sig av kunskap, inte bara kunna räkna upp den, säger Martina Svensson. En gymnasieutbildning är idag nödvändig för att nå ut på arbetsmarknaden och det ställer krav på oss i skolan att hela tiden hänga med. Då är det bra att ha öppna dörrar till klassrummen och ett nära samarbete mellan oss lärare.

Senast uppdaterad: 12 november 2021
Publicerad: 12 november 2021 kl. 09.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se