Lessebo redo för nya kurs- och läroplaner

Från hösten 2022 kommer läroplaner och kursplaner i flera skolformer att ändras. I Lessebo kommun är man redan redo för denna förändring då medarbetarna redan satt sig in i skillnaderna och nyheterna.

Utvärderingar som gjorts inom grundskolan visar att alla personal i Lessebo kommun känner att de är inlästa inom området, eller är på god väg att bli.

- Vi har genomfört flera kommunövergripande konferenser där vi gått igenom och lärt oss om innehållet i de nya planerna, säger Tommy Gravéus som är biträdande utbildningschef i Lessebo kommun. Det handlar om nyheter inom bland annat grundskolan, grundsärskolan, gymnasiet och vuxenutbildningen.

I Lessebo kommun har konferenserna genomförts digitalt och med siktet på att kunna implementera redan hösten 2021 som först var planen från staten. Coronapandemin gjorde att regeringen valde att skjuta upp planerna ett år. För de förändringar som gäller inom vuxenutbildningen har Lessebo kommun organiserat utbildning för fler personal i flera kommuner genom ett samarbete.

- Vi valde att starta tidigt då en väl utbildad personal ger oss bra möjligheter att ge eleverna den undervisning som de ska ha, säger Tommy Gravéus. Vi bedriver ett omfattande utvecklingsarbete där den dagliga undervisningen är i fokus och då gäller det att inte tappa tid.

De nya kursplanerna och läroplanerna innehåller bland annat nya kriterier för betygssättning där en sammantagen bedömning ska göras av elevens kunskap. På gymnasienivå och inom Komvux gymnasiala utbildningar ska ämnesbetyg ersätta kursbetyg. Det finns också ändringar i flera kursplaner för olika ämnen, samt en förändrad betygsskala på SFI.

Senast uppdaterad: 27 oktober 2021
Publicerad: 27 oktober 2021 kl. 11.56

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se