Stöd till familjer - hur går orosanmälan till?

Syntolkning: Två personer som håller om varandra. Den ena är något kortare, har en ljus jacka och den längre har en orange jacka. De går på en väg med träd vid kanterna.

Socialtjänsten arbetar med insatser för att barn och unga ska få en trygg situation och uppväxt. Det finns ett system för orosanmälan som innebär att man kan anmäla till socialtjänsten om man tror att ett barn eller en ung person inte får den omsorg och trygghet man har rätt till.

Hos socialtjänsten i Lessebo kommun finns en förste socialsekreterare inom barn och familj. Här berättas om hur det går till vid oro för barn och vilket stöd man kan få som familj.

- Först och främst vill jag understryka att man som familj, både vårdnadshavare och barn, kan ansöka om insatser på eget bevåg. Då öppnar vi en utredning tillsammans med familjen för att hitta rätt stöd, säger förste socialsekreteraren. Ibland har man inte som vårdnadshavare och förälder alla de verktyg som krävs för att hantera det som händer i en ung persons liv.

Det vanligaste är att familjen och den socialsekreterare som utreder gemensamt skapar en plan för hur man går vidare. De insatser som kan bli aktuella är till exempel en kontaktperson som stöttar upp i vardagen, ett familjehem som ger avlastning, samtalskontakter, vård och behandling för missbruk eller umgängesstöd vid vårdnadskonflikter.

Men det går också för utomstående att lämna in en orosanmälan om man misstänker att allt inte är som det ska. Lessebo kommun kan ta emot orosanmälningar på flera sätt och det vanligaste är att det sker skriftligt. Det sker då via mejl, fax eller brev men ibland också via telefon.

- Det vanligaste är att det är yrkesgrupper som träffar barn som anmäler oro till oss, berättar förste socialsekreteraren. Det är sjukvården, skolan och förskolan eller polisen som ser saker som gör att de anmäler vidare till oss. Men det kommer även anmälningar från privatpersoner.

I Lessebo kommun är det avdelningen för individ- och familjeomsorg och gruppen för barn och ungdomar som hanterar anmälningar. En person från mottagningsfunktionen tar emot anmälan och avgör hur man ska gå vidare.

- Vi har 24 timmar på oss att göra en skyddsbedömning, då avgör vi om det behövs akuta åtgärder eller inte. Oftast är bedömningen att barnet kan vara kvar där det befinner sig, till exempel i hemmet. Men det förekommer enstaka fall då vi snabbt omhändertar barn. Oavsett vilket görs en aktualisering och vi registrerar fallet i vårt system.

Därefter kontaktar mottagningen vårdnadshavare och barn för ett samtal. Oftast sker kallelse till detta via brev. Efter samtal görs en bedömning om hur man går vidare, det vill säga om man ska öppna en utredning eller inte. Kommunen har 14 dagar på sig att avgöra om utredning ska startas eller inte. Om det är våld inblandat så startas alltid en utredning.

- Som förste socialsekreterare tar jag del av det förslag till beslut om utredning som mottagningen skrivit. Det innebär att vi alltid är minst två som bedömer hur vi ska gå vidare.

Om det inte blir en utredning så underrättas vårdnadshavare och barn om detta. Det är så att barnet erbjuds att själva träffa handläggaren och ju äldre barnen är desto mer direkt kommunikation sker. Efter beslut om att utredning ej genomförs så gallras den inkomna orosanmälan.

Om det däremot blir en utredning är det en av socialsekreterarna i gruppen som tillsammans med familjen tar fram en plan. Utredningen ska ske skyndsamt, men får som mest ta fyra månader att genomföra. Resultatet av en utredning kan bli att inga insatser ska genomföras eller att insatser är aktuella.

- Om det blir insatser så fortsätter den socialsekreterare som gjort utredningen att följa familjen. Det sker minst en formell uppföljning var sjätte månad till dess att behovet inte längre finns.

Senast uppdaterad: 17 februari 2022
Publicerad: 22 oktober 2021 kl. 11.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se