Första intrycket viktigt under praktiken

Syntolkning: En person med ljust hår, svart långärmad tröja, blå väst står framför gröna blad.

Varje termin så tar omsorgsverksamheterna i Lessebo kommun emot cirka 20 elever. Det är främst undersköterskeelever och de är oftast från Kronobergs län.

Marie Lennartsson är handledare och en av de som samordnar arbetet med eleverna. Hon menar att elevernas första intryck av arbetsplatsen spelar väldigt stor roll.

- Det minns man själv tydligt hur ens första prao var och med vem som var ens handledare. Det bemötande man får de första minuterna och de personer man möter första stunden på arbetsplatsen är en avgörande start för tiden som elev, säger Marie Lennartsson. Inom handledargruppen arbetar vi med mottagandet så det ska bli så bra som möjligt för eleverna.

Arbetsmiljö

I grunden handlar det om arbetsmiljö och hur vi är mot varandra. När Marie pratar om elever så handlar det i huvudsak om de som utbildar sig på gymnasiet eller i vuxenutbildning. Men det förekommer även elever som går utbildningar inom yrkeshögskolan.

- Vi har tagit emot elever även under coronapandemin, berättar Marie Lennartsson. Tar vi inte emot elever så missar vi bra blivande kollegor i framtiden. Sen vill vi att elever som studera ska få möjlighet att testa på olika områden för att få en inblick i olika verksamheter. Det är konkurrens om utbildad personal idag och vi vill ju vara en attraktiv kommun och få nya medarbetare at komma till oss. Det har hänt att vi även tar emot elever från Kalmar län även om det i första hand är Kronobergselever som gäller. I Kronoberg finns ett samarbete inom Vård- och omsorgscollage.

Tre steg

I Lessebo kommun är ambitionen att så många som möjligt av den fasta personalen ska vara handledare. Det innebär att det är många som kan ta sig an nya elever och medarbetare som kommer in. Bland handledarna finns det tre steg:

Steg 1: Handledning av enskilda elever från gymnasiet eller vuxenutbildning.
Steg 2: Förutom det som ingår i steg 1 ingår grupprocesshandledning, validering och stötta handledare i steg 1.
Steg 3: Utöver att vara handledare själv så stöttar man handledare steg 1 och 2 samt handleder elever från yrkeshögskola. Man är med och utvecklar uppdraget som handledare. Det innebär kontakt med andra kommuner genom nätverk, informationsansvar och omvärldsbevakning.
I Lessebo kommun finns två personer som har steg 3 och Marie Lennartsson är en av dem. Hon understryker att det är viktigt att man faktiskt tar emot elever om man här handledare. De som utbildar sig till handledare får ett intyg när utbildningen är klar men det är sen i vardagen i mötet med eleverna som det viktiga arbetet börjar.

- Ambitionen är att i princip alla ska kunna vara handledare, det höjer den totala kompetensen och gör att vi på ett professionellt sätt kan ta emot elever, säger Marie. Eleverna kommer ganska ojämnt under året och att vara handledare är något man är som en del i sitt ordinarie arbete. Motivation är en viktig del för att handledningen ska bli så bra som möjligt. Att hela arbetsplatsen är positiv och förstående med att vissa moment kan ta längre tid när vi har elever. Det måste ges tid att prata och reflektera kring saker vi möter i arbetet.

Motivation

Marie ser flera utvecklingsområden. Bland annat att fler utbildar sig till steg 2 och därmed också kan grupprocesshandledning. Det innebär att lösa problem som man ibland stöter på i grupper oavsett vilket yrke det rör. Som processhandledare ser man till att alla ska komma till tals och att gruppen själv ska hitta lösningar med stöttning av handledaren. Inom steg 2 ska man också kunna validera personer som arbetat länge inom yrket och kan påvisa yrkesskicklighet. Det finns anledning att satsa på handledarträffar då de under corona varit på Teams.

- Men nu satsar vi på att starta upp de igen och träffas live. Och kunna lyfta och diskutera olika frågor. Vi vinner på att träffas och byta erfarenheter, då blir vi bättre handledare. Jag ser också att vi skulle kunna utveckla språkombud vilket inte bara handlar om det talade språket utan också om kroppsspråk och hur vi är mot varandra. Det är viktigt att vi alla ser oss som yrkesambassadörer och visar upp att vi är personer med kunskap och erfarenhet, avslutar Marie.

Senast uppdaterad: 18 oktober 2021
Publicerad: 18 oktober 2021 kl. 11.23

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se