Buller nattetid vid Lessebo station

Meddelande: Trafikverket meddelar att man kommer utföra arbete vid Lessebo station som kommer innebära buller under nätterna. Arbetet kommer utföras veckorna 41-43.

Arbetet utförs för att öka tillgängligheten för resenärer och övrig tågtrafik. Det handlar bland annat om ledstråk till och från plattformarna, bättre belysning, nya bänkar och soffor med mera.

Trafikverket skriver i sitt meddelande att vissa byggmetoder kommer att skapa buller, till exempel rivning av asfalt, kapning av betongplattor och körning av maskiner. De beklagar olägenheten som uppkommer av detta.

Senast uppdaterad: 6 oktober 2021
Publicerad: 6 oktober 2021 kl. 10.47

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se