Halva förbrukningen med nya gatlysen

Syntolkning: Bilden visar ett diagram som visar elförbrukning för månaderna maj och juni fördelat på de tre åren 2019, 2020 och 2021. Staplarna visar det som beskrivs i texten att den nya gatubelysningen gjort att mindre el förbrukas.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har arbetat med att byta ut gatubelysning till mer energisnål LED-belysning. Resultatet är glädjande och förbrukningen av el har halverats.

Förvaltningen har bytt ut den gatubelysning som kommunen äger. Trafikverket ansvarar för genomfartsgatorna i Lessebo, Hovmantorp och Skruv. Syftet har varit att ge ökad trygghet för kommunens medborgare samt minska miljöpåverkan och elkostnad.

Efter att ha påbörjat arbetet förra året i augusti är bytet av belysning nu klar inför årets mörkare årstider. Statistiken visar att energiförbrukningen från augusti 2020 gentemot augusti 2021 har mer än halverats vilket innebär en besparing på över 400 000 kWh per år för Lessebo kommun.

- Resultatet hittills är mycket positivt, säger samhällsbyggnadschef Conny Axelsson. Detta har varit ett lönsamt projekt som både ger god ekonomi och en tryggare miljö för våra kommuninvånare.

Den nya LED-belysningen håller längre vilket gör att det behövs mindre arbetstid till reparationer. Om du upplever problem med gatubelysning kan du felanmäla gatubelysningen via vår e-tjänst.

Senast uppdaterad: 4 oktober 2021
Publicerad: 4 oktober 2021 kl. 13.19

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se