Förslag om seniorboende i alla fyra orter

Frågan om hur särskilt boende och seniorboenden i Lessebo kommuns fyra orter har tidigare uppmärksammats. Nuvarande lokaler samt även om hur en framtida vård- och omsorgsverksamhet kan organisationer har utretts.

Socialnämnden har beställt en utredning som förvaltningschef Annika Fröberg presenterade för nämnden den 22 september. I utredningen slås fast att det finns möjlighet till seniorboende i alla fyra orter.

- Ett seniorboende är en lägenhet på den ordinarie bostadsmarknaden med god tillgänglighet och standard anpassad för äldre, säger Annika Fröberg. Det är önskvärt med bland annat gemensamhetslokal och med tillgängliga lägenheter för största möjliga frihet och service för den som bor i seniorbostaden.

Socialnämnden beslutade på sitt sammanträde att ta fram en tidsplan för trygga boenden för seniorer.

Förslag på seniorboenden

  • Lessebo: Vikingagatan 1, 14 lägenheter.
  • Hovmantorp: Kvarteret Bore. På Storgatan 65 A finns det 11 lägenheter och en träffpunkt för äldre och i 65 B 12 lägenheter.
  • Kosta: Granvägen har 12 lägenheter.
  • Skruv: Furugården har 12 lägenheter i loftgångarna.

I utredningen kan man vidare läsa om den framtida utvecklingen och behoven av platser i särskilda boenden. Fler och fler vill i takt med att bostäderna är modernare bo kvar hemma. Samtidigt ökar kraven på hur ett särskilt boende organiseras i form av arbetsmiljö för de anställda och krav på vårdmiljö för den som har en plats på boendet.

Senast uppdaterad: 1 oktober 2021
Publicerad: 1 oktober 2021 kl. 08.10

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se