Genomlysning av hemtjänsten i Lessebo

Under sommaren uppmärksammades reaktioner på hemtjänstens organisering i Lessebo. Socialnämnden beslutade om att utreda kritiken och en rapport presenterades på nämndens sammanträde i september.

Frågan startade i och med att en organisationsförändring inom hemtjänsten genomfördes. Det är grupperna i Kosta, Skruv och Lessebo som slogs samman för att hålla hög kvalitet för brukaren och tillse arbetsmiljön för de anställda.

- Mycket av den kritik som kommit fram från medarbetarna handlar om tidpunkten för genomförandet samt/och det planeringssystem som används för att brukarna ska få rätt insatser, berättar verksamhetschef Anna Hammarsten Rosander. Erfarenheterna och kritiken mot planeringssystemet har varierat mellan medarbetarna på de tre orterna, på två av orterna har man redan varit inne i planeringssystemet långt innan organisationsförändringen.

I rapporten presenteras också en sammanfattning om hur informationen kring förändringen gick till. Med start i februari informerades samtliga medarbetare genom en film så att man samtidigt skulle få besked. Under mars och april genomfördes sen framtagning av schema samt risk- och konsekvensanalyser på de berörda orterna samt MBL-förhandling. Schemaförändringen verkställdes den 31 maj.

Det har varit ovanligt med organisationsförändringar inom omsorgsverksamheten i Lessebo kommun. En förhoppning finns i rapporten om att kommande system med samverkansavtal ska förbättra dialogen mellan arbetsgivare och medarbetare.

Senast uppdaterad: 29 september 2021
Publicerad: 29 september 2021 kl. 08.26

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se