Naturvårdsbränning utanför Kosta

Meddelande: Länsstyrelsen kommer den 10 september genomföra en naturvårdsbränning utanför Kosta. Brandröken kommer synas över ett stort område.

Detta meddelande har Länsstyrelsen publicerat

Fredagen den 10 september planerar vi att genomföra en naturvårdsbränning på ett cirka 10 hektar stort område i Tiaflys naturreservat, cirka 1 mil sydost om Kosta i Lessebo kommun. Bränningen kommer att utföras av Tvinnesheda Skog och Natur AB.

Bränningen påbörjas vid lunchtid och fortsätter fram till kvällen, brandrök kommer att synas över ett stort område. Vi bevakar brännan och dess omgivningar regelbundet tills det varit tre rökfria dagar.

Naturvårdsbränningar genomförs under kontrollerade former och med hög säkerhet. Bränningsledningen håller kontakt med räddningstjänsten innan, under och efter. Sveriges Radio – Trafik och service kontaktas i samband med att bränningen startar och underrättas om det blir större förändringar i vindriktning eller rökspridning. Kontakt hålls även med brandflyget.

Vi vill uppmana allmänheten att iaktta stor försiktighet om en besöker området efter bränningen, eftersom trädrötter och stammar kan ha brunnit av och träd då riskerar att falla ljudlöst, särskilt vid blåsigt väder.

Syftet i stort med naturvårdsbränningar är att minska mängden gran, öka mängden död ved och öka arealen lövskog i reservaten. När mossan brunnit bort kommer björk och asp att spira och området blir attraktivt för hackspettar och insekter. Med färre granar kommer skogen att bli ljusare och varmare. 70–80 procent av tallarna förväntas överleva branden.

Senast uppdaterad: 9 september 2021
Publicerad: 9 september 2021 kl. 11.14

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se