Förslag från unga kommunutvecklare

Syntolkning: På bilden ses Lessebo kommunhus i bakgrunden samt en bild med en kaffekopp och en lapp där det står Dröm stort. "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Under sommaren arbetade unga kommunutvecklare med att ta fram förslag på olika utmaningar. Syftet var att få ett ungt perspektiv på den Lessebo kommun och den kommunala verksamheten och med det öka ungas inflytande. Bland annat föreslår kommunutvecklarna en mer ungdomlig stil på kommunikation från kommunen, modell för ungas inflytande samt aktiviteter för den kommande fritidsgården.

I år firas demokratin 100 år och det är nu ett år kvar till nästa allmänna val. Därför väljer Lessebo kommun att extra uppmärksamma demokratin och möjligheterna för invånare att påverka.

Under sommaren arbetade ett hundratal ungdomar arbetade som feriearbetare i Lessebo kommun. Alla som sökte erbjöds feriejobb. Bland dessa unga feriearbetare var det två som arbetade som unga kommunutvecklare. Deras förslag är i stort indelade i tre områden.

  • Kommunikation: Lessebo kommun behöver ha en mer ungdomlig ton för att nå unga människor. Gärna kortare filmer som beskriver jobb och händelser i kommunen. Nyttja kontot på Instagram bättre och kanske också starta upp ett konto på TikTok.
  • Ungas inflytande: Kommunens tjänstemän och politiker får gärna besöka skolorna mer och ha samtal med elever direkt. Ett ungdomsråd med representanter från de olika orterna skulle kunna skapas och efter hand få en mer fast form med regelbundna möten.
  • Kultur och fritid: Viktigt med aktiviteter för äldre unga som är separerade från aktiviteter med yngre barn. Viktigt också att det är tät dialog med ansvariga för fritidsgården och de som vill vara där och använda den. Förslag på aktiviteter är bakning, spelkvällar och filmhörna.
Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 8 september 2021 kl. 13.27

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se