Mata gärna änderna, men inte med bröd

Det finns många vattendrag och trevliga platser i Lessebo kommun där både människor och fåglar befinner sig.

Att mata änder i tätbebyggelse leder till problem för fåglar, människa och miljö. Änder bosätter sig vid platsen och förstör vegetationen och det blir mycket avföring. Råttor och andra skadedjur lockas till platsen där mat slängs ut och det blir en skräpig plats. Dessutom slutar änderna leta egen föda.

Tänk på att:

  • Änder är flyttfåglar men på grund av utfodringen flyttar de inte under vinterhalvåret.
  • Undvik att mata fåglarna med bröd. De blir mätta men brödet innehåller inte den näring fåglarna behöver.
  • Ge istället frön eller frukt.
  • Mata inte på marken utan kasta ut frön eller frukt i vattnet.
  • Mata endast med begränsade mängder för att bibehålla fåglarnas naturliga beteenden.
Senast uppdaterad: 27 augusti 2021
Publicerad: 27 augusti 2021 kl. 08.42

Kommunikation

  • Olof Björkmarker - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se