Över 100 har visat intresse för tomter

Syntolkning: Kartbild över området med tomter i södra Hovmantorp öster om sjön Rottnen. Kartan är uppdaterad 2021-08-25.

Arbetet med att ta fram nya, attraktiva och sjönära tomter i södra Hovmantorp fortsätter. Aktuell fas för detaljplanen är granskning fram till den 14 september. Och över 100 personer har visat intresse.

Efter att detaljplaneförslaget varit ute på samråd har det omarbetats utifrån inkomna synpunkter och går nu ut på granskning mellan den 24 augusti till den 14 september. Intresset är mycket stort, det är nu över 100 personer som står på vår intresselista för att köpa en av tomterna. Därför har nu antalet nya tomter utökats från 18 till 22.

Nu går detaljplaneprocessen in i granskningsskedet som är det sista steget i detaljplaneprocessen innan en detaljplan kan antas. Under granskningen kan ytterligare synpunkter lämnas in på planen. Berörda sakägare, myndigheter och de som tidigare yttrat sig kommer att få en underrättelse hemskickad med information om hur man i detta skede kan lämna synpunkter.

Uppdaterad info: Detaljplanen heter Hovmantorp 5.1 mfl och finns att läsa via länken nedan.

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 25 augusti 2021 kl. 15.01

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se