Medborgarundersökningen ute

Syntolkning: På bilden finns en person med glasögonen uppsatta i håret. I en pratbubbla finns ett frågetecken. Inklippt text: Är du utvald? I nedre vänstra hörnet finns SCBs logotyp.

Lessebo kommun deltar i årets stora nationella medborgarundersökning och det är myndigheten SCB, Statistiska Centralbyrån, som står för undersökningen.

I Lessebo kommun kommer 1000 invånare att få hem undersökningen. Kommunen ser gärna att du som får den också svarar då det hjälper oss att bli bättre. Några frågor i undersökningen används också som underlag i kommunens budget.

Så här skriver SCB själva om undersökningen: "SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter."

Insamlingen av undersökningen pågår till den 3 november.

Senast uppdaterad: 23 augusti 2021
Publicerad: 23 augusti 2021 kl. 11.44

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se