Fallfrukten behöver samlas in

Syntolkning: Trädgårdsredskap står lutade. Bland annat en räfsa och en spade.

Har du en trädgård eller är fastighetsägare kan du förebygga problem med vilda djur som kommer för nära. Till exempel kan du samla in fallfrukten så att inte vilda djur hittar den.

Tätorter innebär en stor tillgång på både mat och boplatser för allehanda djur. Skyddsjägarna kan bistå med råd och stöd i det förebyggande arbetet. För att undvika eventuella problem med störande djur kan vissa förebyggande åtgärder vidtas.

Några tips

 • Täcka över komposter.
 • Plocka upp fallfrukt.
 • Lägg inte fallfrukt och annat trädgårdsavfall i skogen.
 • Underhåll staket så inte djuren kommer in på tomten.
 • Vid matning av småfåglar är det viktigt att välja fågelautomater som försvårar för stora fåglar samt att inte mata på marken.

Uppsamlingsplatser för trädgårdsavfall

 • Lessebo: Vid återvinningscentralen utmed vägen mot Linneryd.
 • Hovmantorp: Vid kommunförrådet på Järnvägsgatan.
 • Kosta: Vid kommunförrådet vid Ekevallsvägen.
 • Skruv: Vid vägen mot reningsverket.
Senast uppdaterad: 23 augusti 2021
Publicerad: 6 augusti 2021 kl. 09.00

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se