Lessebo kommuns vapen

Syntolkning: På bilden ses Lessebo kommuns kommunvapen samt två äldre. De beskrivs i nyhetstexten. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Det är dubbelt firande i år. De flesta av landets kommuner har funnits i 50 år och det är samtidigt 100 år sedan kvinnor första gången fick rösta.

Fyra delar blev 1971 Lessebo kommun. Det var Lessebo köping, en del av Hovmantorps köping samt Ekeberga (Kosta) och Ljuders (Skruv) landskommuner.

Kommunvapnet togs fram efter kommunsammanläggningen 1971. Bikupan, som är symbol för Lessebo pappersbruk, kommer från Lessebo köpings vapen. Glasblåsarpiporna, symboler för glasbruk, från Hovmantorps köpings vapen.
Vapnet består av “1 rött fält en bikupa av guld, däröver en ginstam av guld, belagd med två korslagda uppåtriktade svarta glasblåsarpipor med anfångad röd glasmassa".

Bikupan en symbol för pappersproduktionen i Lessebo. Den blå symbolen pryder gaveln på handpappersbruket. Många stora tankar och bevingade ord har formulerats på papper tillverkat i Lessebo. August Strindbergs favoritpapper kom från Lessebo bruk. 

Lessebo bikupa är en viktig pappersprodukt från Lessebo bruk. Bikupan är en återkommande symbol i Lessebo som ses i symboler för flera föreningar och företag. Flustret, känt från värdshuset i Lessebo, betyder också det bikupa. Högstadieskolan Bikupan är ett tydligt exempel på hur pappret präglat Lessebo.

Tillsammans med glasblåsarpiporna så kan man i kommunvapnet se att bruken i kommunen varit viktiga. Pappersproduktionen pågår än idag och Glasriket är i högsta grad levande med produktion och försäljning samtidigt som det är en stor turistmagnet.

Senast uppdaterad: 28 juli 2021
Publicerad: 28 juli 2021 kl. 09.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se