Så fördelas pengarna

Syntolkning: Bilden är ett montage med en lite suddig bild i bakgrunden som föreställer Fagerhultsån. Inklippt är framsidan på Lessebo kommuns budgetdokument för 2022. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

I Lessebo kommuns budget för 2022 fördelas 596,4 miljoner till kommunens olika verksamheter.

Kommunen har intäkter på 606,5 miljoner. Det är skatteintäkter från kommunens invånare samt generella statsbidrag.

Mest pengar går till skolor och till stöd och omsorg. Här är en sammanställning:

 • Kommunstyrelsen 69 miljoner
 • Barn- och utbildningsnämnden 287 miljoner
 • Samhällsbyggnadsnämnden 22 miljoner
 • Socialnämnden 184 miljoner
 • Myndighetsnämnden 257 tusen
 • Finasiering 31 miljoner

Det långsiktiga målet är att resultatet ska uppgå till minst 2% av skatteintäkterna inkl. bidrag. För 2022 sätts målet till > 11, 4 mkr. I budgeten pekas också ut att soliditeten ska vara högre än 38 procent på den totala verksamheten och högre än 48 procent på den skattefinansierade verksamheten.

En del verksamheter i kommunen finansieras inte via kommunalskatten utan via avgifter. De största är vatten och avlopp samt renhållning. Där ska alla kostnader bäras av de som använder sig av tjänsten. Men även i andra verksamheter finns avgifter, inom till exempel barnomsorgen och i omsorgen och tillsynsverksamheten.

Investeringar

En investering i en kommun blir inte en direkt kostnad när den betalas utan betalas av under ett antal år beroende på vad som är investerat i. För 2022 finns 51 miljoner att investera för i Lessebo kommun. Det mesta kommer gå till fastigheter och till investeringar i vatten och avlopp.

Senast uppdaterad: 21 juli 2021
Publicerad: 21 juli 2021 kl. 09.00

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se