Följer upp förändringar i hemtjänsten

Socialnämndens arbetsutskott beslutade på måndagen den 12 juli att ge flera uppdrag till förvaltningen med anledning av de verksamhetsförändringar som skett inom hemtjänsten. Dessa förändringar har det rapporterats om i media under sommaren.

Syftet med förändringarna har varit att på bästa sätt lösa uppdraget inom hela hemtjänsten, inte bara i Lessebo utan även i Kosta och Skruv. Syftet har varit att på ett säkrare och effektivare sätt använda de personella resurser som finns och därigenom även bibehålla en god kvalité och omvårdnad till alla brukare av Hemtjänst.

- Att de förändringar som genomförts även påverkar våra medarbetare är en självklarhet. Dock har denna förändring aldrig haft till syfte att bidra till att man inte trivs i sitt arbete, säger socialnämndens ordförande Joachim Danielsson.

Det har inkommit uppsägningar från personer i de berörda personalgrupperna och dessa kommer följas upp med samtal. Lessebo kommun kommer såväl på kort sikt som på lång sikt se till att de brukare som fått beviljade insatser också kommer få dessa genomförda.

I samband med ett sammanträde i socialnämndens arbetsutskott har ett antal uppdrag lagts till förvaltningen i syfte att reda ut vad som hänt i samband med verksamhetsförändringen.

- Därför har jag i egenskap av ordförande för socialnämnden idag gett i uppdrag till berörda chefer i förvaltningen att så snart det är möjligt att genomföra en uppföljning och analys av det som framkommit utifrån medarbetarnas reaktioner, säger Joachim Danielsson.

Uppdragen ska redovisas i augusti och sammanfattas i dessa punkter:

 • I vad grundar sig den kritik som framförts vad gäller medarbetarnas möjlighet till inflytande och påverkan.
 • I vad grundar sig den kritik som framförts vad gäller medarbetarnas synpunkter på arbetstidsförläggningen.
  På vilket sätt kan delaktighet och dialog vid förändringar inom verksamheterna förbättras.
 • I samband med att uppföljning och analys genomförs samt att förslag på åtgärder och förändringar tas fram ska även berörda personalorganisationer och skyddsorganisation bjudas in.

- Vi skall som kommun aktivt sträva efter att ge våra kommuninvånare en god och kvalitativ service och omvårdnad. Vi skall som arbetsgivare för våra medarbetare aktivt verka för en god arbetsmiljö och att man som medarbetare i Lessebo kommun upplever att man är en nöjd medarbetare, avslutar Joachim Danielsson. Dock skall det i detta sammanhang klargöras att vad gäller beslutet om själva sammanslagningarna av Hemtjänsten i Lessebo, Kosta och Skruv så kommer det beslutet inte omprövas. Däremot så skall vi aktivt och sakligt sätta fokus på vad som kan göras bättre framöver.

Senast uppdaterad: 12 juli 2021
Publicerad: 12 juli 2021 kl. 13.04

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se