Smälta genomförd

Syntolkning: Bilden är tagen i en glashytta och visar en gul-glödande glasmassa och tre personer som arbetar med massan. Inklippt finns resultatet av smältan i form av svarta glasblock.

Den 8 juli genomfördes en smälta av glas i stor skala på Målerås Glasbruk. Smältningen är en dela av arbetet med att separera det giftiga blyet ur skärv från glasbruksdeponier och på så sätt hitta sätt att återvinna glasmassan.

Glasföremål från Glasriket finns i många svenska hem. Men verksamheten vid de gamla glasbruken har också skapat några av Sveriges mest förorenade platser. Blyglasseparationssmältan som kommer att genomföras på Målerås glasbruk är en del i forskningsprojektet Innovativ Sanering. Smältans målsättning är att klara återvinning och återbruk av det glasrika avfallet.

- Den forskning som bedrivs börjar ge resultat och vi kan se en framtid där deponerat glas kan bli en lönsam resurs. Det är viktigt för Glasrikets utveckling att saneringen fortsätter, säger Karin Bååth som är näringslivschef i Lessebo kommun.

Glasföremål från Glasriket finns i många svenska hem. Men vad många inte känner till är att verksamheten vid de gamla glasbruken också har skapat några av Sveriges mest förorenade platser. Bly-glasseparationssmältan som kommer att genomföras på Målerås glasbruk är en del i forskningsprojektet Innovativ Sanering. Smältans målsättning är att klara återvinning och återbruk av det glasrika avfallet.

Senast uppdaterad: 9 juli 2021
Publicerad: 9 juli 2021 kl. 12.59

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se