Barnens bästa gäller!

Syntolkning: Två barn sitter i en fönsterkarm med varsin bok.

Kronobergs kommuner och Region Kronoberg utvecklar arbetsformer och samarbete med varandra för barnens bästa. Denna text publicerades första gången i Kommunnytt som delades ut till alla invånare under våren 2021.

Det handlar om att samordna sina insatser när flera organisationer arbetar med ett barn. Det kan handla om skola, förskola, barnavårdscentral och socialtjänst.

Det regionala arbetet i Kronoberg har inspirerats av Skottlandsmodellen som är ett arbetssätt för hur man arbetar med barn som är aktuella hos flera aktörer.

I Lessebo kommun arbetar framförallt socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen med frågorna. Bland annat har ett utvecklingsarbete gjorts kring elevers närvaro. Syftet har varit att tidigt upptäcka frånvaro och förebygga att det blir för mycket. I materialet finns stöd till personal i skolan.

- Det finns små tecken som man som lärare och rektor ska vara uppmärksamma på, säger Jonna Niemi som arbetar på Lessebo kommuns centrala elevhälsa. Det kan handla om att en elev inte vill komma till skolan på morgonen eller att den ringer hem ofta.

Just nu arbetas det med rutiner och kontakter. Tanken är att ju mer de olika aktörerna runt ett barn samarbetar desto bättre kommer insatserna att fungera.

Senast uppdaterad: 3 juli 2021
Publicerad: 2 juli 2021 kl. 13.41

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se