Har du behov av bostadsanpassning

Syntolkning: Ett rött trähus med vita knutar med en byggställning utmed gaveln.

För att ha möjlighet att bo kvar och vara självständig i sin bostad vid en funktionsnedsättning, till exempel rörelsehinder, synnedsättning, dålig balans eller nedsatt minne, kan man ansöka om bostadsanpassningsbidrag.

Det kan exempelvis vara att byta badkar till duschplats, ta bort trösklar, sätta ramp eller räcke i trappa, bredda dörröppningar eller installera spistimer. Det ska finnas en tydlig koppling mellan funktionsnedsättningen och de åtgärder som behöver göras och det ska heller inte gå att åtgärda på annat sätt, som med hjälpmedel eller träning.

För att få bostadsanpassningsbidrag behövs ett intyg från en arbetsterapeut eller läkare som kan styrka att anpassningen är nödvändig. Har du behov av att ansöka om bostadsanpassningsbidrag kan du ta kontakt med kommunens reception på 0478-125 00.

Informationen om bostadsanpassning publicerades i vårens kommunnytt som delades ut i pappersform till alla hushåll i Lessebo kommun.

Senast uppdaterad: 30 juni 2021
Publicerad: 30 juni 2021 kl. 11.21

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se