Grävning i Skruv

Syntolkning: Varningsmärke för vägarbete.

Lessebo kommun kommer att byta dricksvattenserviserna till fastigheterna på Kristallvägen i Skruv. Arbetet kommer pågå mellan klockan 07-16 och inleds under vecka 26.

Information som gått ut till berörda fastighetsägare

Arbete och grävning kommer ske även i trädgårdar på berörda fastigheter. Har ni växter, slinga för robotgräsklippare eller annat som är ömtåligt, ta kontakt med personalen på plats. Ni kan också märka ut dessa ömtåliga saker.

Under dessa arbeten kommer det att vara störningar i framkomligheten på gatan samt i dricksvattenleveransen. Även fastigheterna Kronparksvägen kommer att beröras av störningar i dricksvattenleveransen. Efter avstängning av dricksvattnet kan det vara grumligt och missfärgat. Spola då i kranen tills vattnet blir klart igen. Parkera om möjligt inte bilar på gatan mellan 07-16.

Arbetena kommer att utföras av Lessebo kommun och Lessebo Åkericentral med start vecka 26.

Tack för din förståelse!

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen, Lessebo Kommun

Senast uppdaterad: 29 juni 2021
Publicerad: 29 juni 2021 kl. 08.37

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se