Budget 2022 antagen

Syntolkning: Bilden är ett montage med en lite suddig bild i bakgrunden som föreställer Fagerhultsån. Inklippt är framsidan på Lessebo kommuns budgetdokument för 2022. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Detta är information om Lessebo kommuns budget för 2022 och syftet med den är att öka insynen i den kommunala verksamheten.

Kommunfullmäktige beslutade den 21 juni om en budget för 2022. Det är Lessebo kommuns viktigaste styrande dokument som avgör hur mycket pengar som får användas av nämnderna och vilka mål man ska uppfylla.

På mötet fanns två förslag till budget. Dels ett förslag från Socialdemokraterna och Centerpartiet som också var kommunstyrelsens förslag samt ett förslag från Moderaterna. Det som vann omröstningen i fullmäktige var förslaget från S och C.

- När man bor och verkar i Lessebo kommun ska man känna trygghet oavsett var man befinner sig, trygg i förskola och skola, ute i samhället eller om man behöver ta del av kommunens omsorg, säger Lars Altgård (S) som är ordförande i kommunstyrelsen. Välfärd för alla skapas genom en trygg och stabil arbetsmarknad, där man har ett arbete och egen försörjning.

Budgeten fördelar cirka 600 miljoner kronor till driften i kommunen och det finns investeringar på cirka 50 miljoner kronor. Budgeten bygger på att skatten är oförändrad 2022. Det ekonomiska resultatet ska enligt budgeten bli 11 miljoner i överskott.

I budgeten planeras för en god ekonomiska hushållning med planerade överskott de närmsta fem åren. Bland verksamhetsmålen pekas ut att arbetslösheten ska minska och att skolresultaten ska öka. Målet om bredbandstäckning är borttaget jämfört med 2021 då det målet är uppnått.

- Vi har en utmaning med hög arbetslöshet, den beror framförallt på ett tidigare högt mottagande, där satsar vi resurser på arbetsmarknadsenheten för att underlätta för fler att komma ut på arbetsmarknaden och bort från bidragsberoende. Vi måste också fortsätta arbeta med våra företag och underlätta och hjälpa både våra befintliga och nya företagare, avslutar Lars Altgård.

Senast uppdaterad: 23 juni 2021
Publicerad: 23 juni 2021 kl. 10.05

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se