Målet: Fler ska jobba heltid

Syntolkning: En sjukvårdsklädd person i ljusblå kläder sitter vid en dator.

Under våren drogs arbetet igång för att fler ska jobba heltid inom äldreomsorgen och inom omsorgen av funktionshindrade. Processledare för arbetet är Maria Karlsson.

- Uppdraget handlar om att bli en mer attraktiv arbetsgivare där vi får lättare att rekrytera om vi erbjuder heltid istället för deltidstjänster. Välfärdens behov av kompetens behöver tryggas och vi kommer stå inför omfattande nyrekryteringsbehov i framtiden till följd av bland annat pensionsavgångar, säger Maria Karlsson. Vi har tagit fram en nulägesbeskrivning och ser att heltiderna är betydligt färre i Lessebo än i andra kommuner.

Statistik från Kolada, en databas med statistik från kommuner i Sverige, visar att andelen heltidsanställda i Lessebo ligger mellan 20-30 procent i Lessebo kommun medan snittet i riket ligger mellan 60-70 procent. Tittar man på åren 2018-2020 så ökar andelen heltidsanställda i riket medan det minskar i Lessebo kommun.

- Med nuläget klarlagt kommer vi gå vidare och fråga alla anställda i omsorgen om hur man själv ser på sin arbetstid, berättar Maria Karlsson som tidigare arbetat med liknande förändringsprocesser, senast i Växjö kommun. Vi har i dagarna startat upp en projektgrupp och informerat många olika delar av organisationen, däribland fackförbundet Kommunal.

Uppdraget i processen handlar om att ta fram en handlingsplan där det slås fast hur det ska gå till vid nyrekrytering och när befintlig personal vill öka på sin arbetstid. Bakgrunden till arbetet ligger dels i Lessebo kommuns övergripande målsättning om att bli en attraktiv arbetsgivare. Dels finns det också med i kollektivavtalets formuleringar om att heltidssysselsättning ska vara norm.

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad: 22 juni 2021 kl. 09.56

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se