Trängsel på serveringsställen

Syntolkning: På bilden ses en person med jacka i färgen varselgult och en dokumentmapp i handen. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Detta är en artikel från Lessebo kommuns årsredovisning för 2020 och syftet är att öka insynen i den kommunala verksamheten.


Trängsel på serveringsställen

Pandemin påverkade Lessebo kommun på flera olika sätt. Det tillkom helt nya arbetsuppgifter inom myndighetsnämndens ansvarsområde på grund av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder.

- Lagen trädde i kraft den 1 juli 2020 och gav kommunerna ansvar att följa upp hur serveringsställen arbetar med smittskyddsåtgärder, berättar Annika Sandgren som är enhetschef för bygg- och miljöenheten på samhällsbyggnadsförvaltningen.

I Lessebo kommun finns ett antal serveringsställen och bygg- och miljöenheten har fått lägga ett antal timmar på tillsyn och rådgivning kopplad till lagen. Totalt sett har vi utfört 51 inspektioner för serveringsställen berörda av lagstiftningen totalt sett finns ett 80 tal startade ärenden då ominspektion har förekommit.

Vi har blivit bra bemötta när vi har varit ute på inspektion säger Annika Sandgren. De som driver restauranger och andra serveringsställen har velat göra rätt. Det har däremot funnits gäster som tydligt väljer att inte respektera de åtgärder som restaurangerna satt upp.

Uppdraget har i stort sett utförts av den ordinarie personalen men uppdraget har inneburit ökade kostnader och att annan verksamhet har fått stå tillbaka.

Senast uppdaterad: 21 juni 2021
Publicerad: 21 juni 2021 kl. 09.55

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se