Tillfälliga hållplatser i Hovmantorp

Meddelande: Mellan den 21 juni till den 3 september kommer busshållplatserna vid Hovmantorps station flyttas tillfälligt.

Hållplatserna kommer finnas utmed Storgatan strax väster om stationen, mot Folkets hus och Ica. Flytten beror på att hållplatserna kommer byggas om och göras mer tillgängliga.

Båda plattformarna blir tillgänglighetsanpassade och de gamla betongväderskydden byts ut mot ny standard med glasväggar och belysning. I samband med bygget kommer även gång- och cykelvägen förändras så att man enklare kan ta sig förbi när det står personer och väntar på bussen. Det kommer också sättas upp kärl för källsortering vid stationen.

Projektet ingår i en större satsning på bättre hållplatser och satsning på kollektivtrafiken och har fått ett bidrag från Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 18 juni 2021 kl. 08.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se