Fler ska i sysselsättning

Syntolkning: På bilden ses två personer stå vid en kassaapparat. Infällt är en texten "Lessebo kommun 50 år - 1971-2021" samt en logotyp för demokratiåret med texten "Vår demokrati - värd att värna varje dag".

Insyn i den kommunala verksamheten är en viktig del av demokratin. Det är i år 100 år sedan även kvinnor fick rösta i allmänna val och det är också 50 år sedan Lessebo kommun bildades. Detta är en artikel från Lessebo kommuns årsredovisning för 2020 och syftet är att öka insynen i den kommunala verksamheten.

Fler ska i sysselsättning

Arbetslösheten är alldeles för hög i Lessebo kommun och har varit så över tid. På enheten för Arbete och integration arbetar Lessebo kommun med att göra så fler invånare kan få en egen försörjning i form av arbete eller studier.

- Vi har flera verksamheter där personer som står en bit från arbetsmarknaden får träna och skapa erfarenheter som gör att de kan skaffa arbete, säger Fia Flink som är arbetsmarknadschef på Lessebo kommun. Den mest publika verksamheten som vi driver är Miljöverkstan med second hand-försäljning i Strömbergshyttan.

På enheten arbetar man med ett stort antal individer och under 2020 var en av de viktigaste insatserna extratjänster. Totalt matchade Arbete och integration 47 personer till extratjänster under året. Det innebär att man mot en riktig lön skapat sig erfarenheter och kontakter för vidare väg ut i arbetslivet.

- Det är så roligt att följa våra deltagare och hur de utvecklas. Det finns ett stort yrkeskunnande hos många och när man kan skapa kontakt med en arbetsgivare som ser detta är det extra roligt, säger Fia Flink. Bland de som är relativt nya i Sverige så är det ofta språket som det brister i. Vi lägger mycket tid på att träna och öva på att prata svenska tillsammans. Språket är trots allt en nyckel in till arbetsmarknaden.

På enheten har man nu börjat titta på fler verktyg för att göra arbetslösa personer anställningsbara. Det handlar bland annat om validering av kunskaper och ett coachande arbetssätt där man utgår från varje deltagares behov. Med fler personer i arbete ökar skatteintäkterna till Lessebo kommun och minskar samtidigt behovet av ekonomiskt bistånd.

Senast uppdaterad: 18 juni 2021
Publicerad: 18 juni 2021 kl. 11.17

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se