Terminsutvärderingar ger bättre undervisning

Syntolkning: På bilden syns högstadieskolan Bikupan, en tvåvåningsbyggnad gula fönster och med en skylt där det står Bikupan.

I Lessebo kommuns skolor utvärderar varje lärare sitt arbete den senaste terminen. Och det görs så konkret att varje elev får nytta av det. Anna Ekström är lärare på högstadieskolan Bikupan och hon berättar mer om hur det går till.

- Syftet är att reflektera över terminen som gick. Varför gick det som det gick och varför gjorde jag som jag gjorde, säger Anna Ekström. Vi tittar på den elevgrupp som vi har just nu och ser vad som går att anpassa för att just dem ska lära sig mer.

Arbetet med terminsutvärderingar är en del av det systematiska arbete som skolorna i Lessebo kommun genomför. Personalen i skolorna arbetar med ett gemensamt årshjul där aktiviteter händer under hela året och det är det som händer i klassrummet som står i fokus. En viktig del är feedback från rektor till lärare.

- När jag skrivit mina terminsutvärderingar så tittar rektor på dem och ger kommentarer och kommer med motfrågor, säger Anna Ekström. Det är ett av alla tillfällen för dialog mellan rektor och mig som lärare.

Utvärderingarna görs varje termin och de görs individuellt av varje lärare. Däremot så diskuterar man utvärderingarna i de olika arbetslagen. Som regel följer en lärare på skolan eleverna under de tre år som de går på skolan och då kan man justera efterhand man ser vilka behov som eleverna har.

- När vi planerar arbetet inför nästa termin så har vi utvärderingarna med oss. Utvärderingarna görs individuellt av varje lärare men det klart att man utbyter tankar mellan kollegor, säger Anna. Det blir pedagogikprat med kollegorna även kopplat till den gemensamma litteratur som vi läser. Förutom lokalt på skolan har vi pratat om den gemensamma litteraturen även i tvärgrupper med lärare från andra skolor.

Det blir en hel del fokus på hur olika läromedel och hjälpmedel används i undervisningen. Till exempel utvärderas hur man använder informationsbanker i Google Drive där lärarna inom SO och svenska delar material. Men det handlar också om de digitala verktygen Studi och Begreppa.

- Det kan upplevas lite motigt att sätta sig och utvärdera och lägga tid på det när terminen är slut och man är på väg mot ledighet. Men utvärderingen blir en djupare reflektion än den man gör i vardagen och det man kommer fram till i utvärderingen används i planeringen av nästa termin så där sparar man tid, säger Anna. Vi har cirka en halv dag avsatt till utvärderingen.

Senast uppdaterad: 17 juni 2021
Publicerad: 17 juni 2021 kl. 12.00

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se