Lessebo station – ett konstnärligt projekt

Syntolkning: I bakgrunden ses stationsbyggnaden i Lessebo. En enplansbyggnad med snett tak och texten Lessebo på i neonbokstäver. I nedre högra hörnet tittar konstnären Zandra Ahl fram.

Ett regionalt konstprojekt pågår där några stationsorter i Kronoberg ingår. Lessebo valdes ut av Region Kronoberg tillsammans med Ljungby och Alvesta. Och Lessebo valdes av konstnären Zandra Ahl som såg att det fanns en vilja att göra något i Lessebo.

Varför Lessebo?

- Stationsbyggnaden är från 1950-talet med tegel, trä och villaliknande proportioner som tillsammans med sin neonskylt gör den till en spännande plats att utgå ifrån, säger Zandra Ahl. Så här i efterhand kunde jag inte gjort ett bättre val av station när man ser vilka tankar och ambitioner som finns för området.

En rapport som Zandra fick tillgång till var det gestaltningsprogram som tagits fram för stationsområdet i Lessebo. I det finns idéer och skisser på hur området skulle kunna utvecklas. När projektet Residens-Stationssamhällen drogs igång av Region Kronoberg hakade Lessebo kommun på för att arbeta vidare med stationsområdet.

- Med stöd av Region Kronoberg och Statens Konstråd så kan vi nu arbeta med konst där platsen står i centrum. Det är platsen och de möten som sker där som blir underlag till konsten. I projektet har jag förlagt mitt konstnärliga arbete till Lessebo station och för mig har alltid dialog kring kulturpolitik, historia och sakfrågor varit viktigare än att skapa föremål i en ateljé.

Mottagen med öppna armar

Zandra beskriver hur hon snabbt blev mottagen med öppna armar i Lessebo.

- Jag har aldrig i mitt yrkesliv mött sådan nyfikenhet och värme. Det har varit ett av de roligaste uppdrag jag gjort och det beror helt på alla de människor jag mött. Människorna i Lessebo påverkar också i allra högsta grad det konstnärliga resultatet, det är spännande, säger Zandra Ahl. En person som varit jätteviktig och hjälpt till mycket är tyvärr inte med oss idag, Stefan Gustavsson som arbetade på Candeo, skyltföretaget.

Zandra hittade en arkivbild från 50-talet som visade stationens insida och en man som arbetade i biljettluckan. Idag är den luckan igensatt med vitmålat trä.

- Jag ville använda denna bild och skapa en portal till dåtiden genom en fotoskylt som åter placerade den arbetande mannen på stationen. Stefan inte bara lovade att hjälpa till med skylten, han hittade också mannen på bilden. Jag kommer aldrig glömma telefonsamtalet när Stefan ringde upp och berättade.

Aktiviteter i juni

I samband med att skylten monteras i mitten på juni kommer också Zandra Ahl att träffa flera lessebobor. Bland annat mannen på bilden, Ingvar som idag är 97 år, kommer hon ha ett samtal med.

- Ingvar kommer åter till sin gamla arbetsplats och samtid och dåtid knyts samman. Detta är självklart en ovärderlig del av mitt arbete, säger Zandra. Och ett av flera exempel på hur projektet fungerat. Projektet har många lager och delar, därför kommer det också sammanställas i en publikation som kommer under hösten. Jag kan inte släppa Lessebo, platsen har påverkat och berört mig, som konstnär och människa.

Monteringen av skylten inne i stationshuset beskriver Zandra som en startpunkt på att materialisera och visualisera kvaliteter som finns i Lessebo, ett kulturarv som är relevant idag. För den som har egna minnen som den vill dela med sig av kommer de att samlas in som en del av projektet.

Berätta ditt minne

- Jag hoppas att alla som har saker att berätta, visa och dela med sig av från stationen och den trädgård som förr låg utanför vill dela med sig av dem, säger Zandra. Då kanske även det kommer synas på skylten framöver. Och dokumenteras till kommande publikation. Jag hoppas att mitt arbete ska koppla samman människor och berättelser som finns i Lessebo och synliggöra dem. Jag hoppas att den värme jag känner för människorna och platsen ska uppfattas även av andra.

- En annan viktig del av mitt arbete så här långt har också varit att lära känna Sören Mörch som är trädgårdsmästare och parkarbetare. Han har med humor och glädje i otaliga projekt gjort installationer i Lessebos offentliga miljö, ofta involverar han också barn och unga. Det finns en del beröringspunkter mellan mitt eget konstnärliga arbete och Sörens och det kommer synas, säger Zandra Ahl.

- Lessebo kommun har vågat släppa in konsten och jag hoppas att det ska ge impulser för framtiden då kommunen utvecklas. Kulturhistoria och samtid hänger samman genom människor och många lager av lokala historia berikar, om vi bara låter det ske. Samtida konst och kulturhistoria är inte motpoler så som det ibland framställs, avslutar Zandra Ahl.

Fakta: Residens i Stationssamhällen

Residens-i-Stationssamhällen är ett projekt som tar avstamp i tre stationssamhällen i Kronobergs län. Residensen startade under 2020 och fortsätter 2021. Syftet med projektet är att ta fram arbetssätt för hur länets kommuner kan arbeta med konstnärlig gestaltning och konstnärliga uttryck, som en del av insatserna för ta tillvara länets stationssamhällen som regionala resurser.

Inbjudna konstnärer utforskar hur konst och kultur kan vara en del i samhällsutvecklingen i stationsorterna Ljungby, Alvesta och Lessebo. På vilket sätt kan olika människor, i olika åldrar, med olika bakgrund, vara delaktiga i vår offentliga visuella miljö?

Residensen genomförs i samarbete mellan Lessebo kommun, Alvesta kommun, Ljungby kommun, Bild och Form Kronoberg och Samhällsplanering, Hållbar tillväxt inom Region Kronoberg.

Senast uppdaterad: 15 juni 2021
Publicerad: 15 juni 2021 kl. 08.21

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se