För dig som ska fylla poolen

Syntolkning: En illustration där en person fyller på en pool med vatten.

Har du byggt en ny pool eller har en befintlig som det är dags att fylla till sommaren?

Då ska du tänka på att:

 • Vara uppmärksam när du fyller din pool på att slangen inte hamnar under vattenytan. Då finns det risk för att det blir baksug i vattenledningen och poolvattnet sugs ut i ledningsnätet och förorenar dricksvattnet.
 • Fylla upp din pool långsamt och gör det gärna nattetid när övrig vattenförbrukning är lägre.
 • VA-avdelningen kan komma att lämna ytterligare anvisningar om när och hur påfyllningen av din pool får ske för att undvika problem i vattenleveranserna.
 • Om du ska fylla på din pool eller bassäng med mer än 2 000 liter vatten ska vattenuttaget meddelas till VA-avdelningen minst 5 dagar i förväg.

Har du ytterligare frågor så når du VA-avdelningen på samhallsbyggnad@lessebo.se eller via växeln 0478-125 00.

Senast uppdaterad: 7 juni 2021
Publicerad: 7 juni 2021 kl. 11.12

Samhällsbyggnadsförvaltningen

 • Conny Axelsson - Samhällsbyggnadschef
  Förvaltning/Avdelning: Samhällsbyggnadsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 40

 • Katarina Karlsson Palm - VA-chef
  Ansvarsområde: Vatten och avlopp
  Telefon: 0478-125 52

 • Sara Wolf - Servicechef
  Ansvarsområde: Lokalvård, anläggning, gata/park, fastighetsskötsel
  Telefon: 0478-125 42

 • Carl Hägerwall Stein - Fastighetschef
  Ansvarsområde: Kommunägda fastigheter så som ex. skolor, serviceboenden. (inte Lessebohus fastigheter)
  Telefon: 0478-125 71

 • Örjan Wilhelmsson - Biträdande servicechef
  Ansvarsområde: Anläggning, gata/park
  Telefon: 0478-128 03

 • Annika Sandgren - Enhetschef bygg- och miljö/livsmedelsinspektör
  Ansvarsområde: Livsmedelsinspektion, bygg-och miljöchef
  Telefon: 0478-126 62

 • Neira Dedic - Verksamhetsutvecklare/nämndsekreterare
  Telefon: 0478-125 46

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se.

Vet du inte vem du ska kontakta?
Skicka e-post till samhallsbyggnad@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: info@lessebo.se