Information om skola och förskola i Skruv

Meddelande: Det kommer ske förändringar i lokalerna och i verksamheten för Björkskolan och förskolan Lilltorpet i Skruv.

Anledningen till detta är att en genomgång av lokalerna gjorts av verksamheten och fastighetsägaren. Det är inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete som det visar sig att lokalerna inte är godkända för det antal personer som idag använder dem. Berörda vårdnadshavare har fått information via Schoolsoft och det meddelandet bifogas här.

Information som gått ut till vårdnadshavare

Den 17 maj 2021 genomfördes en genomgång inom ramen för systematiskt brandskyddsarbete av förskolan Lilltorpet i Skruv. Genomgången visade att omedelbara och skyndsamma åtgärder behöver göras av både verksamheten och lokalerna. Resultatet visar att lokalerna inte är godkänd för de antal personer som idag använder dem.

Detta är åtgärderna:

 • Vissa förändringar görs i förskoleverksamheten redan från och med den 19 maj.
 • Åtgärder kommer vidtas för förskolans lokaler.
 • Det kommer vara en tillfällig lösning på matsituationen under tiden som en långsiktig
  lösning planeras. Detta gäller både för Björkskolan och för förskolan Lilltorpet.
  För Björkskolans del innebär det att eleverna äter i Folkets Hus från och med den 19 maj.
 • En utredning planeras för att undvika en liknande situation igen.

Vi hoppas på förståelse för den uppkomna situationen. Mer information kommer när när en långsiktig lösning har tagits fram.

Vänliga hälsningar
Therese Linnér
Utbildningschef

Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Publicerad: 19 maj 2021 kl. 13.07

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se