Tillsammans är Hackebackeskolans styrka

På Hackebackeskolan i Lessebo arbetar man tydligt tillsammans. Syftet är att ingen ska lämnas ensam i sin yrkesroll och att man med gemensamma krafter ska ge eleverna de absolut bästa förutsättningarna att lära sig.

- Det är våra elever, oavsett var på skolan de befinner sig och oavsett om jag undervisar i den klassen eller inte, berättar Katarina Persson som är lärare på Hackebackeskolan. Genom att hjälpas åt på skolan så blir det tydligt att jag som lärare inte är själv. Vi har elevhälsoteamet och alla andra yrken som finns på skolan. De jobbar sida vid sida med lärarna och tillsammans vänder och vrider på möjligheterna för eleverna att komma vidare i lärandet.

På Hackebackeskolan finns elever i förskoleklass upp till årskurs 6. Skolans vision samlas under rubriken: Vi vill varandra väl, vi gör varandra bra. Med ett stort hjärta berättar både rektor Amra Zulic och läraren Katarina Persson hur man tänker och arbetar.

Den pedagogiska personalen är indelad i arbetslag där man också delar arbetsrum. Det är ett lag för F-3 och ett för årskurserna 4-6, och sedan finns också årskursarbetslagen. I arbetslagen delas hela tiden erfarenheter och metoder mellan lärarna.

- På grund av corona så träffas vi inte på samma sätt i våra arbetsrum längre, det blir digitalt. Det blir ändå en arbetsgemenskap som vi har nytta av, säger Katarina. Vi samarbetar även mycket inom årskurserna. I flera ämnen har vi ett trelärarskap där vi delar upp två klasser på tre grupper. Det gör att vi i flera ämnen på ett bättre sätt kan möta eleverna med den stöttning som de behöver.

Just det pedagogiska arbetet med att öka elevernas studieresultat står i centrum för arbetet som personalen på Hackebackeskolan lägger ner. Amra Zulic är rektor och menar att det finns utmaningar som man bara kan möta genom ett strukturerat och strategiskt arbete tillsammans.

Man brukar säga att en skola har utmaningar om den har tagit emot många nyanlända, så som Hackebackeskolan har gjort – men det perspektivet vill Henrik (biträdande rektor) och jag vända på. Visst är det utmanande, men det skapar fantastiska möjligheter också, att lära och växa av varandra. Hackebackeskolan är och ska förbli en mångkulturell skola där alla är välkomna precis som de är.

- Det är tillsammans vi är starka. Det handlar om att bygga relation med eleverna och deras vårdnadshavare, om att skapa trygghet och studiero, om kärlek och omtanke. Men också om gediget analysarbete. Allt vi gör utvärderar vi, analyserar och försöker hitta vägar framåt. Det har blivit en av våra styrkor.

Amra är tydlig med att personalen på skolan ska känna att man är en del av något större. Tillsammans är vi ju alla en länk i en större kedja, säger hon, Och när eleverna har lämnat Hackebackeskolan är det nästa länk som tar över. I det stora hela handlar det om att ha ett helhetsperspektiv kring lärandet. Ingen är ensam i sin roll utan det ska alltid finnas någon att bolla med. Att hjälpas åt med exempelvis vårdnadshavarkontakt eller utvecklingssamtal är en förutsättning att orka, framförallt nu när förutsättningarna för exempelvis samverkan med hemmet har förändrats på grund av den rådande pandemin.

- Det är roligt att se hur personalen delar med sig av goda idéer och erfarenheter, det gör att man växer tillsammans, säger Amra. Det ger oss i skolledningen kraft att läsa terminsutvärderingar där man från personalen konstaterar att deras uppgift är att få eleverna att lämna skolan med rak rygg. Då känner jag att vi ändå nått väldigt långt med att ge eleverna framtidstro och stolthet över att gå på vår skola. Och nu ser vi spår av den vetenskap som vi har läst och diskuterat tillsammans, till exempel hur vi ska jobba ännu mer språkutvecklande eller hur vi ska få eleverna att tro att de visst kan lära sig saker som är svåra! Alla vi som arbetar på skolan har högt ställda krav på oss själva och varandra. Vi har också höga förväntningar på våra elever och strävar efter att uppmärksamma det positiva hos varje elev.

- Alla lyckas med något och det blir tydligt när vi kollegor delar med oss till varandra, instämmer Katarina Persson. Vi som arbetar på Hackebackeskolan är alla olika och kan olika saker. Det finns en stor gemensam styrka i det.

Under det här läsåret har vi kompetensutvecklats i Traumamedveten omsorg – en utbildning som Rädda barnen håller i. Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i skolan i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma.

Det hjälper oss att se bortom barns beteende och möta eleverna utifrån vilket behov beteendet visar att barnet har, säger Katarina som också är en av TMO ambassadörerna på skolan.

Förutom undervisningen är rasterna en viktig del av skoldagen.

- Det ska vara meningsfullt för eleverna på rasten. Om rasten har fungerat bra så kan också undervisningen sätta igång för fullt när lektionen börjar, säger Amra Zulic. En bra arbetsmiljö för elever och personal gör att varje elev kan mötas av en pedagog som gör allt den kan för att eleven ska lära sig saker och nå så långt som den kan.

Senast uppdaterad: 11 maj 2021
Publicerad: 11 maj 2021 kl. 13.11

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se