Trygghetsvandringar

Syntolkning: På bilden ses benen på ett antal personer. De går på en grusbelagd stig.

En del av det trygghetsskapande arbetet i Lessebo kommun görs via trygghetsvandringar. I år kommer dessa vandringar genomföras med representanter från kommun, polis och andra aktörer. Inför vandringarna vill vi ha tips på platser som du som medborgare upplever som otrygga.

För att undvika trängsel och risk kommer inte vandringarna ske tillsammans med invånare. Vandringarna kommer genomföras under slutet av maj månad. Resultatet från vandringarna såväl som inkomna synpunkter kommer sen att behandlas i det lokala brottsförebyggande rådet BRÅ.

- Vi vill gärna få in tips på platser som du som invånare upplever som otrygga, säger Lessebo kommuns beredskap- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel. Vi får löpande in information om platser via direkta kontakter men också via polisens trygghetsundersökning och kommunens med borgardialoger.

Lessebo kommun har undertecknat ett medborgarlöfte tillsammans med Polismyndigheten där arbete med otrygga platser är en del av de planerade åtgärderna. Polisen har en ökad patrullering i Lessebo kommun på de platser som bedöms som otrygga. Det begås få anmälda brott i Lessebo kommun men den upplevda tryggheten är på för höga nivåer för att kommunen ska vara nöjda. Det genomförs och planeras flera förebyggande åtgärder till exempel genom grannsamverkan.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021
Publicerad: 7 maj 2021 kl. 08.22

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se