Årsredovisning för 2020

Syntolkning: Bildmontage där det står 50 år - Lessebo kommun 1971-2021. Bakom det en tabell som visar ekonomiskt resultat får åren 2020: plus 20,8 miljoner kronor, 2019: plus 8,9 miljoner kronor, 2018: minus 10,3 miljoner kronor, 2017: plus 43,0 miljoner kronor, 2016: plus 51,2 miljoner kronor.

Lessebo kommuns årsredovisning för 2020 är nu fastställd av kommunfullmäktige. I samband med att årsredovisningen beviljade också kommunfullmäktige ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna.

Årsredovisningen upprättas och görs offentlig för att kommunens invånare och andra ska kunna ta del av och granska kommunens verksamhet. Det är en del av den lokala demokratin och värd att uppmärksammas extra år 2021 då det är demokratiår. Förutom att det är 100 år sedan både kvinnor och män fick rösta i val till riksdagen, är det 50 år sedan Lessebo kommun bildades.

- Det är ett bra bokslut som Lessebo kommun levererar. Jag är stolt över den verksamhet som bedrivs och det resultat som beskrivs i denna årsredovisning, säger Lars Altgård som är kommunstyrelsens ordförande. Det finns gott om utmaningar framöver för Lessebo kommun att hantera. Det finns ett underskott i verksamheterna som vi måste komma till rätta med. En god ekonomi gör att vi som kommun kan utföra de uppgifter som bidrar till kommunens invånare och företag på bästa sätt.

Resultatet slutade med ett överskott på 20,8 miljoner kronor. Under året fanns 868 anställda i kommunen och invånarantalet slutade på 8655 invånare. Det föddes fler än vad det dog under året samtidigt som fler flyttade ut från kommunen än vad som flyttade in. Under året gjordes investering motsvarande cirka 85 miljoner kronor vilket är en hög summa för Lessebo kommun. Samtliga planerade investeringar för 2020 genomfördes inte under året utan skjuts fram.

- I årsredovisningen är det tydligt att verksamheten under 2020 är klart påverkad av corona, säger Lessebo kommuns ekonomichef Maria Trulsson. Det ekonomiska resultatet är påverkat av ökade kostnader men också av bidrag från staten. Tittar vi på den redovisning som nämnderna gör så är även den klart påverkad av corona.

Lessebo kommun har fått 16,4 miljoner i konjunkturstöd från staten och 9,3 miljoner i ersättning för flyktingmottagande. Skatteintäkterna minskade 7,1 miljoner jämfört med budget.

Senast uppdaterad: 28 april 2021
Publicerad: 28 april 2021 kl. 12.02

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se