Arbete på Storgatan i Hovmantorp

Meddelande: Under maj månad kommer Trafikverket att utföra anläggningsarbete utmed Storgatan i östra Hovmantorp. Arbetet kommer innebära störningar och det är viktigt att som trafikant visa hänsyn för de som arbetar.

Under maj månad kommer PEAB anläggning på uppdrag utav Trafikverket att utföra arbete på trottoaren på Storgatan i Hovmantorp. Sträckan som berörs är den mellan järnvägsövergången vid Storgatan/Järnvägsgatan ner till idrottsplatsen och friluftsområdet vid sjön. Trottoaren kommer att breddas för att bli mer användarvänlig och för att ge förutsättningar för gång- och cykeltrafik. Arbetet kommer att ske i samband med en asfaltering utav samma sträcka.

Satsningen som Trafikverket gör är i linje med kommunfullmäktiges beslut ifrån 2020-09-21 angående en säker gång- och cykelbana längs med Storgatan i Hovmantorp. Lessebo kommun ser mycket positivt på de satsningar som Trafikverket gör på gång- och cykeltrafiken i Lessebo kommun.

Arbetet kommer att ske under dagtid och beräknas vara färdigt under maj månad. Det kommer att ha liten påverkan på framkomligheten men visa respekt för vägarbetarna genom att som trafikant följa trafikregler och sänka hastigheten.

Senast uppdaterad: 21 april 2021
Publicerad: 21 april 2021 kl. 13.35

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se