Gemensam litteratur utvecklar förskolan

Syntolkning: Ett bildmontage där ett barn hittar ett påskägg till vänster och till höger en bild på en bokhylla med pysselsaker i.

All personal i Lessebo kommuns förskolor har läst samma litteratur som en del i att skapa sig gemensam grund i verksamheten. Anna-Karin Söderberg är rektor och Linda Ahlex är förskollärare och berättar varför.

- Det handlar om att tydliggöra uppdraget kring undervisning i förskolan som är en del av den reviderade läroplan som gäller, säger Anna-Karin Söderberg som basar för ett antal förskolor i Lessebo. Jag får ibland frågan om vi i förskolan ska bli som skolan, men undervisning hos oss i förskolan är något annat.

Inledningsvis läste alla personal i hela kommunen samma böcker. Den var speciellt inriktad på det pedagogiska uppdraget.

- Den största effekten med att alla pedagoger läser samma litteratur är att vi får samma grund att stå på, säger Linda Ahlex. Det blir ett gemensamt språk och en möjlighet att genom diskussioner skapa en gemensam syn på olika begrepp i förskolan.

Som nästa steg kom man fram till att det fanns olika behov av vidareutveckling i de olika delarna av kommunen. I Lessebo där Anna-Karin har sitt ansvarsområde såg man behov av språkutveckling.

- Vi har valt litteratur som handlar om språk och kommunikation, det hjälper oss och ger knep för hur vi kan gå vidare och möta barnen, säger Anna-Karin. Det handlar bland annat om stöd av bilder som hjälper oss att fånga upp alla barn oavsett hur stora ordförråd de har.

I andra delar av kommunens förskoleverksamhet har man valt annan litteratur för att hitta vidare i personalgrupperna. Som exempel arbetar personal i Hovmantorp med litteratur kring lärmiljö.

Undervisning i förskolan sker både planerat och spontant. Undervisningen utgår från planerade aktiviteter och vi tar tillvara på de spontana undervisningstillfällen som uppstår tillsammans med barnen, berättar Linda Ahlex. Ett exempel på ett planerat moment i vår utbildning är Grej of the day (GOTD) som består av små korta undervisningssituationer där barnen ges möjlighet att erövra ny kunskap. Syftet är att väcka barnens nyfikenhet och lust att lära. Sloganen för GOTD är ”Kunskap är coolt”, avslutar Linda Ahlex.

Senast uppdaterad: 26 mars 2021
Publicerad: 26 mars 2021 kl. 12.04

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se