Dialog: Avverkning av träd

Under våren år 2021 kommer en tätortsnära avverkning att genomföras på Lessebo kommuns mark i anslutning till ett antal villagator i Lessebo tätort. Nu bjuds det in till dialog och syn på plats lördagen den 20 mars.

De gator som berörs är Rullstensvägen 46-16, Sågmadsvägen, Norrgatan, Rullstensvägen 1-17, Drakvägen, Hässlevägen, Gripsbergsvägen och Villagatan 11 - 27 i Lessebo.

Lördagen den 20 mars finns Lessebo kommun och Skogssällskapets representanter på plats i området för frågor och funderingar. Vi kommer att vara där mellan klockan 10.00 med start i skogen bakom fastigheten Rullstensvägen 46. Promenaden fortsätter sen bakom fastigheterna i den ordning gatorna är uppräknade ovan för att avsluta på Villagatan någon gång efter lunch, dock senast klockan 13.00.

Arbetet kommer att utföras av Skogssällskapet, den entreprenör som är Lessebo kommuns upphandlade entreprenör för skötsel av skogen. Det är bra om tomtgränser är väl utmärkta av fastighetsägaren då det har hänt att träd som står nära tomtgränser av misstag tagits ned.

Syftet med avverkningen är att sköta skogen en beslutad skogsbruksplan samt att hitta dåliga/farliga träd som kan nå fastigheter om de ramlar. Vissa trädslag kommer att prioriteras för att vara kvar till exempel lövträd inom familjen ädellöv.

Under lördagen finns möjligheter att ta upp önskemål och synpunkter. Då arbetet väl är igång kommer detta att utföras med maskiner och då är det av säkerhetsskäl svårt att ha dialoger med personalen på plats.

Berörda fastigheter har också fått information i brevlådan. Kontaktperson på Lessebo kommun är Örjan Vilhelmsson som nås på 0478-128 03.

Senast uppdaterad: 15 mars 2021
Publicerad: 15 mars 2021 kl. 11.59

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se