Fortsatt arbete med trygghet

Lessebo kommun och Lokalpolisområdet i Nybro har förnyat det medborgarlöfte som gäller mellan kommun och polis. Syftet med löftet är att samverka för ökad trygghet.

Det som ligger till underlag för medborgarlöftet är polisens trygghetsundersökning och de trygghetsvandringar och medborgardialog som Lessebo kommun genomför.

Medborgarlöftet tar upp att det finns en oro för att gå ute på kvällarna. Det finns en oro för unga som stökar och för buskörning med höga hastigheter. Bland medborgarna finns också en oro för inbrott.

- Vi har ett nära samarbete med polisen och kommer fortsätta arbeta med att skapa trygghet utifrån det medborgarna upplever, säger Patrik Itzel som är säkerhets- och beredskapssamordnare på Lessebo kommun.

Exempel på åtgärder som ingår i medborgarlöftet:

 • Ökad patrullering av polisen på otrygga platser
 • Snabb samverkan i BRÅ, det lokala brottsförebyggande rådet
 • Arbeta för fler områden med Grannsamverkan
 • Polisen genomför trafikkontroller
 • Kommunen ska skapa meningsfulla aktiviteter för ungdomar
Senast uppdaterad: 12 mars 2021
Publicerad: 12 mars 2021 kl. 09.38

Kommunikation

 • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
  Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
  Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
  E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se