Coronaåtgärder i skolan

De flesta som arbetar i Lessebo kommun kan inte arbeta hemifrån. Verksamheter som skola, omsorg och flera verksamheter inom samhällsbyggnad måste utföras på plats. Det hindrar inte att man arbetar med att göra arbetsplatsen säkrare för smitta. På högstadieskolan Bikupan har man arbetat med flera olika insatser för att minska risken för smittspridning.

- Det viktigaste är att man stannar hemma om man är sjuk. Arbetet på en skola innebär att man ibland är ganska nära eleverna och då är det viktigt att vara helt frisk, säger Patrik Gustavsson. Många åtgärder är likadana som på många andra arbetsplatser och vissa saker är speciellt för skolor.

Och precis som på andra ställen kan det svänga snabbt. Några dagar innan undervisningen skulle dra igång igen efter sportlovet kom besked om att årskurs 8 och 9 skulle undervisas på distans. Skolan löste det och bland annat styrde man om så den prao för årskurs 8 som planerades till senare under våren istället genomfördes direkt efter sportlovet. Det blev en vecka med distansstudier och från vecka 10 var det tillbaka på samma sätt som före sportlovet.

På skolan fanns som i övriga Lessebo kommun en ganska lång startsträcka innan första fallet konstaterades.

- Det dröjde ganska länge innan vi fick konstaterade fall på skolan. Vi har under året jobbat mycket med kommunikation internt men också till vårdnadshavare om vad vi gör på skolan, säger Patrik Gustavsson som är rektor på Bikupan. Vi har haft både elever och personal med konstaterad covid-19 och då har vi följt de rutiner som finns. Personalen på skolan har gjort ett grymt jobb under hela pandemin.

Skolan är en stor arbetsplats och mycket har handlat om att minska trängseln. Jämfört med andra högstadieskolor har Bikupan en fördel i och med att alla klasser har ett hemklassrum som de flesta lektioner sker i. Där har dessutom eleverna fasta platser. Det gör att man kan undvika en del trängsel vid förflyttningar.

- Annars har vi gjort det som de flesta andra gjort. Tillsammans med skyddsombud har skolledningen tagit fram handlingsplaner för olika tänkbara händelseutvecklingar och risker. Vi har till exempel haft ökad städning av ytor och stor tillgång till handsprit. En yta som sågs som en risk var kaffetermosen, säger Patrik Gustavsson. Mycket handlar om avstånd och i schemaläggningen har vi anpassat så att färre elever har rast eller äter samtidigt.

Skolan har också haft de flesta utvecklingssamtal på distans och man har pausat en del utvecklingsprojekt som varit svåra att få till på ett smittsäkert sätt. Alla interna möten på enheten samt med utomstående verksamheter sker på distans. Något som skolan delat med övriga skolor i Sverige är utmaningen att få till prao på ett bra sätt. Det har inneburit ett antal olika lösningar där skolan i samarbete med näringslivet beslutat att genomföra prao på distans.

- Vår prioritet har varit att säkra undervisningen för eleverna och se till att man får de kunskaper man har rätt till. Under våren 2020 handlade det mycket om årskurs 9 och deras rätt till en bra avslutning på grundskolan. Avslutningsdagen firade vi på ett coronasäkert sätt enligt de riktlinjer som finns. Det kändes fint att vi kunde genomföra den, avslutar Patrik Gustavsson.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021
Publicerad: 5 mars 2021 kl. 11.21

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se