Pilotmodell för barnets bästa

Två barn sitter i ett fönster.

Det pågår ett antal olika insatser för att barn inte ska hamna mellan myndigheternas olika stolar. Ett samlat grepp i Kronobergs län går under namnet Barnens bästa gäller! i Kronobergs län.

Linda Nilsson arbetar som specialpedagog på Lessebo kommun och har lite extra koll på vad som händer med barn i förskoleåldern. Hon har varit med och testat en modell där flera aktörer samordnar sig när det finns extra behov att arbeta kring ett barn.

- Inom Barnens bästa gäller! finns det något som heter Barnens bästa-ansvarig. Det är den aktör som har samordningsansvaret för ett barn, berättar Linda Nilsson. För barn i förskoleåldern är det Region Kronoberg och ofta barnavårdscentralen som har det ansvaret. När barnen sen går i skolan är det kommunen och rektor som tar vid. Vi tyckte det var intressant att testa och utvärdera hur man arbetar när det inte är kommunen själv som är ansvarig för samordningen.

När det uppstår behov av insatser kring ett barn i förskoleåldern är det oftast via förskolan som behoven uppmärksammas. Så var det också i de konkreta fall som ingick i testet av modellen.

- Förskolan uppmärksammade att det fanns ett behov och därifrån gick sen informationen vidare till Region Kronoberg som tog på sig samordningsansvaret, säger Linda Nilsson. Som exempel kan det vara så att barnet behöver insatser från förskolan, socialtjänsten och från sjukvården. Ibland också från andra myndigheter.

I modellen som testas så finns ett antal moment som nu utvärderats. Det är dels samordningsansvaret dels att vårdnadshavarna godkänner att aktörerna delar information med varandra. Om det visar sig att en aktör har väldigt mycket att göra med barnet så kan den ta över Barnens bästa-ansvaret och lösa samordningen med de andra aktörerna.

- Det blir ganska fort många kontakter för vårdnadshavarna att ha koll på, därför utgår arbetet inom Barnens bästa mycket på att underlätta och göra det enklare för vårdnadshavarna, säger Linda Nilsson. Om stödarbetet från aktörerna flyter på bra så gynnar det barnets utveckling. Till exempel handlar det om att hålla bra samtal och uttrycka sig på ett sätt som gör att vårdnadshavarna känner sig delaktiga.

Tanken är också att ju mer de olika aktörerna runt ett barn samarbetar desto bättre kommer insatserna att fungera. I Barnens bästa gäller! i Kronoberg finns det också följeforskare med som ser till att erfarenheterna tas till vara.

- Följeforskarnas frågor får en att tänka till om vad som fungerat och vad faktiskt inte fungerat alls, säger Linda Nilsson. Det känns som att vi fått till ett bra samarbete mellan förskola, socialtjänst och barnavårdscentral i samband med de fall som vi testat i pilotmodellen.

Senast uppdaterad: 4 mars 2021
Publicerad: 4 mars 2021 kl. 11.07

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se