Inflyttarteam bildat

Lessebo kommuns arbete med att inventera ödehus fortsätter. Redan innan inventeringen är färdig har runt 100 personer visat intresse att flytta till Lessebo kommun. Det första nyhetsbrevet till de intresserade har gått ut.

För att möta intresset från allmänheten kring inflyttning och vidare kontakt med fastighetsägare har Lessebo kommun bildat ett inflyttarteam. Teamets uppgift blir att skapa nyhetsbrev och hålla kontakt med de som vill flytta till Lessebo kommun samt de fastighetsägare som äger ödehus idag.

- Intresset har varit så stort att vi behöver samla ihop oss med olika kompetenser, säger Karin Bååth som är näringslivschef på Lessebo kommun och en av de som ingår i teamet. Vi är nu fyra personer som håller på med kommunikation, kontakter och register kring ödehusen.

Sammantaget lägger gruppen några timmar i veckan på ödehus samtidigt som de håller på med sina andra arbetsuppgifter. I gruppen finns kompetenser från samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunikation. Arbetet med ödehus är en del av Lessebo kommuns målsättning att bli 10 000 invånare till år 2025.

- Vi har skickat ut ett första nyhetsbrev till de som visat intresse, säger Karin Bååth. I brevet kunde vi tipsa om två hus som låg ute till försäljning samt information om vilken service man kan hitta i kommunens orter. Vi har också sammanställt en sida med frågor och svar på vanliga frågor kring renovering och hus.

Samtlig information kring ödehus finns på www.lessebo.se/odehus.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021
Publicerad: 19 februari 2021 kl. 08.19

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se