Tre dörrar – entrén mot Storgatan

Syntolkning: Bilden är ett fotomontage av två bilder. En bild i färg på Folkets hus gula byggnad samt en bild i svartvitt hämtad från den antikvariska rapporten och som är hämtad från Lessebo hembygdsförening.

Det pågår just nu renovering av gamla Folkets hus mitt i Lessebo. Byggnaden där det idag finns bibliotek kommer kompletteras med fritidsgård och kulturskola. Till renoveringen har en antikvarisk förundersökning gjorts. I den finns en rekommendation om att byggnadens tre entrédörrar återställs.

På 1960-talet byttes de tre ursprungliga entrédörrarna i trä ut mot moderna metalldörrar och fönster. Det är en av de större förvanskningarna av byggnaden enligt den antikvariska rapporten.

- Det är en tydlig rekommendation att vi återställer utseendet med tre dörrar ut mot Storgatan, säger Jenny Ramnér som är kultur- och fritidschef i Lessebo kommun. Det ursprungliga utseendet på huvudbyggnaden har vi som plan att återskapa. Det blir tre pardörrar ut mot Storgatan.

Ritningarna till de ursprungliga fönstren finns i Smålands museums arkiv och kommer vara till hjälp i renoveringen.

- Vi kommer inte kunna göra allt som finns i den antikvariska rapporten, säger Jenny Ramnér. Det handlar både om ekonomi men också om att byggnaden ska kunna användas på ett bra sätt. Det kommer däremot finnas gott om detaljer i tidstypisk stil för den som är intresserad. Jag rekommenderar varmt den arkitektintresserade att göra ett besök i byggnaden när renoveringen är klar.

Senast uppdaterad: 17 februari 2021
Publicerad: 17 februari 2021 kl. 12.48

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se