BRÅ uppmärksammar oro bland unga

På årets första möte med BRÅ (Brottsförebyggande rådet) i Lessebo kommun uppmärksammas ökad oro bland barn och unga i Lessebo kommun. Bedömningen är att oron ökat runt och efter nyår.

Det har till och från förekommit stök på såväl skolor som i kommunens orter där barn och unga visat på ett beteende mot andra som inte är okej. Lessebo kommun har tillsammans med flera andra aktörer som butiker, polis och föreningar arbetat med trygghetsfrågor. Som exempel kan nämnas projektet Trygg i butik, vuxenvandrare, aktivt lov och ett målmedvetet arbete med kränkningsanmälningar på kommunens skolor. Vuxennärvaron är stor.

- Vi vill vara tydliga med att det finns ett föräldraansvar, säger Lars Altgård som är kommunalråd och ordförande i strategiska BRÅ. Om man förstör något så kan familjen bli skyldiga att betala. Och om man inte agerar på ett bra sätt mot andra unga och mot vuxna så kommer föräldrar kontaktas. Och när förmågan i föräldraskapet inte håller hela vägen då finns hjälp och stöd att få från bland annat socialtjänsten.

Coronapandemin har inneburit en mer otrygg situation för unga personer. Många aktiviteter och möjligheter att träffas har försvunnit vilket lett till mer stillasittande och till ett sämre mående. Bedömningen är att många unga i Lessebo kommun behöver positiva aktiviteter och ett sammanhang där man kan vara trygg. Det syns bland annat i ett ökat antal orosanmälningar till socialtjänsten. Socialstyrelsen rapporterar att en ökning av orosanmälningar skett i hela Sverige under pandemin. Bland annat handlar det om svårigheter att upprätthålla sociala nätverk för familjer när man inte kan träffas som tidigare.

Redan nu finns en stor vuxennärvaro bland eleverna på kommunens skolor, inte minst på högstadieskolan Bikupan. Det är också i skolan som man ser en del av konsekvenserna när unga blir utåtagerande. Till exempel har några händelser på Bikupan polisanmälts.

- Vi arbetar tillsammans i hela kommunen och fortsatt med polis och föreningar för att hitta vägar och åtgärder för minskad oro. Det handlar både om att ändra oönskade beteenden och att skapa bra aktiviteter, säger beredskaps- och säkerhetssamordnare Patrik Itzel. De farhågor som bland annat Folkhälsomyndigheten pekat på om ökad oro bland unga i samband med corona måste vi ta på allvar. Vi vet också att det sedan tidigare kan bli stökigt på olika platser i kommunen när unga samlas. Vi tittar på helhetsbilden här.

Efter mötet i det brottsförebyggande rådet kommer ytterligare åtgärder att sättas in för att öka tryggheten hos unga och minska på oron. Det kommer innefatta insatser från bland annat skola, kultur och fritid och socialtjänst samt polis. Det brottsförebyggande rådet har två delar. En strategisk med politiker och chefer och ett operativt BRÅ med personer som arbetar med frågorna i vardagen. På uppstartsmötet träffades de bägge grenarna av BRÅ samtidigt.

Senast uppdaterad: 5 februari 2021
Publicerad: 5 februari 2021 kl. 13.54

Kommunikation

  • Anna Tigerström - Kommunikations- och marknadschef
    Förvaltning/Avdelning: Kommunledningsförvaltningen
    Telefon: 0478-125 11 Mobil: 070-948 64 88 (endast för sms)
    E-post: anna.johanssontigerstrom@lessebo.se

Vill du skicka e-post till oss?

Personliga e-postadresser skapar vi med förnamn.efternamn@lessebo.se

Kontakt Lessebo kommun

Lessebo kommun
365 80 Lessebo

Telefon: 0478 - 125 00
E-post: kontaktcenter@lessebo.se